Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении продолжения конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 18.11.2010 № 1039/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 3 березня 2011 року N 265/2011
,
 від 20 травня 2013 року N 293/2013
,
 від 14 січня 2014 року N 6/2014

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 8 липня 2016 року N 296/2016)

З метою забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм, узгодженої реалізації заходів у цій сфері, відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес, забезпечують:

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері.

2. Затвердити Положення про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (додається).

3. Утворити при Президентові України Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

4. Затвердити Положення про Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (додається).

5. Призначити КОЖАРУ Леоніда Олександровича - Міністра закордонних справ України - головою Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

(абзац перший статті 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 14.01.2014 р. N 6/2014)

Голові Комісії внести у двотижневий строк пропозиції щодо призначення національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та персонального складу Комісії.

6. Міністерству закордонних справ України забезпечувати належну координацію здійснюваних центральними органами виконавчої влади заходів із реалізації зовнішньої політики щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 26 лютого 2003 року N 169 "Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції";

статтю 1 Указу Президента України від 5 липня 2003 року N 573 "Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції";

Указ Президента України від 13 березня 2006 року N 215 "Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору";

Указ Президента України від 15 грудня 2006 року N 1085 "Про деякі питання Національної системи координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору";

Указ Президента України від 4 травня 2007 року N 380 "Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО";

статтю 3 Указу Президента України від 2 квітня 2010 року N 496 "Про ліквідацію Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО".

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
18 листопада 2010 року
N 1039/2010
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

1. Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки та Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері (далі - національні координатори) є спеціально уповноваженими особами, діяльність яких спрямована на забезпечення сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес.

2. Національні координатори у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Національні координатори у відповідних сферах:

сприяють узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо підготовки пропозицій до проектів річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства та реалізації таких програм, планів;

беруть участь у підготовці заходів, що здійснюються відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес;

сприяють належній підготовці та участі делегацій, представників України в засіданнях спільних робочих груп України та Організації Північноатлантичного договору у визначених сферах партнерства, а також консультаціях та експертних зустрічах із представниками Організації Північноатлантичного договору;

готують та вносять на розгляд Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі - Комісія) пропозиції щодо дальшого розвитку конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, здійснюють підготовку відповідних матеріалів до розгляду Комісією, проектів її рішень;

інформують відповідні центральні органи виконавчої влади, інші державні органи про прийняті Комісією рішення;

здійснюють моніторинг виконання річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства, планів заходів щодо виконання річних національних програм, готують пропозиції стосовно забезпечення виконання передбачених ними заходів та вносять їх на розгляд Комісії.

4. Національними координаторами призначаються:

Національним координатором з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки - перший заступник або заступник Міністра закордонних справ України;

Національним координатором з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері - перший заступник або заступник Міністра оборони України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення - перший заступник або заступник Міністра фінансів України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки - перший заступник або заступник Голови Служби безпеки України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері - перший заступник або заступник Міністра юстиції України.

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.03.2011 р. N 265/2011
,
 у редакції Указу Президента
 України від 14.01.2014 р. N 6/2014)

Національні координатори призначаються Президентом України за поданням голови Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

5. Національні координатори є членами Комісії, беруть участь у її засіданнях особисто.

Національні координатори не можуть делегувати свої повноваження іншим особам.

Національні координатори здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Забезпечення узгодженої діяльності національних координаторів здійснюється Комісією.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору

1. Комісія з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі - Комісія) є допоміжним органом при Президентові України, утвореним відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, зокрема у рамках річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства, планів заходів щодо виконання річних національних програм;

забезпечення узгодженої діяльності національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі - національні координатори);

підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо дальшого розвитку конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, оптимізації механізму забезпечення узгодженої діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у цій сфері, розроблення проектів нормативно-правових актів України з цих питань, підготовка висновків щодо доцільності прийняття таких нормативно-правових актів.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

надавати рекомендації щодо виконання центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань у відповідних сферах партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору;

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

залучати в установленому порядку до участі в роботі створюваних Комісією робочих груп працівників органів виконавчої влади, а також учених, фахівців для опрацювання окремих питань;

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань посадових осіб органів державної влади, інших державних органів, установ та організацій;

організовувати та проводити круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

6. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря, інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Комісії є за посадою Міністр закордонних справ України.

Заступником голови Комісії є Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки.

Членами Комісії є інші національні координатори, а також представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Секретарем Комісії є за посадою директор Департаменту міжнародної безпеки і роззброєння Міністерства закордонних справ України.

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції Указу
 Президента України від 14.01.2014 р. N 6/2014)

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України.

7. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи;

скликає засідання Комісії та головує на її засіданнях;

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади України, підприємствами, установами, організаціями та засобами масової інформації;

доповідає щоквартально Президентові України про результати роботи Комісії;

вносить у разі потреби Президентові України пропозиції щодо змін складу національних координаторів, кількості та складу робочих груп, утворюваних Комісією;

інформує щоквартально громадськість через засоби масової інформації про результати роботи Комісії.

У разі відсутності голови Комісії її засідання скликає та головує на них заступник голови Комісії.

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється її секретарем.

8. Для забезпечення виконання покладених на Комісію завдань нею утворюються на чолі з відповідними національними координаторами такі робочі групи:

робоча група з політичних та економічних питань;

робоча група з питань оборони та військових питань;

робоча група з питань ресурсів (фінансів);

робоча група з питань безпеки;

робоча група з правових питань.

У складі робочих груп мають бути представлені:

робочої групи з політичних та економічних питань - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна служба експортного контролю України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, а також Центральна виборча комісія (за згодою);

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 20.05.2013 р. N 293/2013)

робочої групи з питань оборони та військових питань - Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство оборони України, Міністерство промислової політики України, Міністерство інфраструктури України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство фінансів України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

(абзац дев'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 20.05.2013 р. N 293/2013)

робочої групи з питань ресурсів (фінансів) - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство промислової політики України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство доходів і зборів України, Державна служба фінансового моніторингу України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, а також Національний банк України (за згодою);

(абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 20.05.2013 р. N 293/2013)

робочої групи з питань безпеки - Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 20.05.2013 р. N 293/2013)

робочої групи з правових питань - Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Пропозиції щодо персонального складу робочих груп готують відповідні національні координатори на підставі пропозицій керівників органів, що мають бути представлені у складі таких робочих груп.

Персональний склад робочих груп затверджується Комісією за поданням відповідних національних координаторів.

Порядок роботи робочих груп визначається Комісією.

9. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

10. За результатами розгляду питань Комісія ухвалює рішення.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість її членів, присутніх на засіданні. В разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії можуть надсилатися для розгляду центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам.

Рішення Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

11. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос