Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министерстве труда и социальной политики Украины

Президент Украины
Указ Президента от 30.08.2000 № 1035/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 3 січня 2002 року N 9/2002
,
 від 27 березня 2002 року N 304/2002
,
від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
 від 5 березня 2004 року N 283/2004
,
 від 24 квітня 2004 року N 475/2004
,
 від 12 січня 2005 року N 26/2005
,
 від 31 серпня 2005 року N 1224/2005
,
 від 10 жовтня 2005 року N 1430/2005

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 квітня 2011 року N 389/2011)

Додатково див.
 постанову Кабінету Міністрів України
 від 2 листопада 2006 року N 1543

1. Затвердити Положення про Міністерство праці та соціальної політики України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 грудня 1997 року N 1319 "Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України".

3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність з цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
30 серпня 2000 року
N 1035/2000
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство праці та соціальної політики України

(У тексті Положення слова "охорони і" виключено згідно з Указом Президента України від 10 жовтня 2005 року N 1430/2005)

1. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.04.2004 р. N 475/2004)

Мінпраці України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно
 з Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

2. Мінпраці України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінпраці України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінпраці України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінпраці України є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, у тому числі ветеранів війни, праці, військової служби та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
 з
Указами Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002,
 від 05.03.2004 р. N 283/2004
,
 від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

керівництво діяльністю державної служби зайнятості, проведення заходів, пов'язаних з ефективним функціонуванням ринку праці, сприяння раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню якості і конкурентоспроможності робочої сили;

розроблення і здійснення заходів для посилення мотивації до праці, вдосконалення її оплати, організації та нормування;

абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 10.10.2005 р. N 1430/2005)

забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі державної допомоги малозабезпеченим громадянам, у разі втрати роботи, працездатності, досягнення пенсійного віку тощо;

забезпечення розвитку соціально-трудових відносин та захисту прав працюючих громадян шляхом здійснення державного нагляду за додержанням роботодавцями вимог законодавства про працю;

(абзац сьомий пункту 3 в редакції Указу
 Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

розроблення заходів, спрямованих на реалізацію політики грошових доходів населення;

(пункт 3 доповнено абзацом восьмим згідно з
 Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

забезпечення здійснення Пенсійним фондом України заходів у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

4. Мінпраці України відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) забезпечує проведення моніторингу у сфері зайнятості, соціального захисту, у тому числі ветеранів війни, праці, військової служби та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціального обслуговування населення, оплати, нормування праці, соціально-трудових відносин, трудової міграції, аналізує та прогнозує розвиток процесів у визначеній сфері;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002,
 від 05.03.2004 р. N 283/2004
,
 від 31.08.2005 р. N 1224/2005
,
 від 10.10.2005 р. N 1430/2005)

3) здійснює державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування та за додержанням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі, взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за реалізацією Пенсійним фондом України державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

(підпункт 3 пункту 4 в редакції Указів
 Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002,
 від 24.04.2004 р. N 475/2004
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

4) вивчає стан використання трудових ресурсів і розвитку процесів на ринку праці та у сфері професійного навчання, складає на цій основі прогнози щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення; розробляє програми зайнятості населення, баланс ринку праці та трудових ресурсів;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

5) сприяє працевлаштуванню населення, розробляє заходи, спрямовані на запобігання безробіттю, та забезпечує соціальний захист громадян, які тимчасово не працюють;

6) проводить моніторинг щодо створення робочих місць за галузями економіки; сприяє створенню додаткових робочих місць підприємствами, установами і організаціями для використання праці громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

7) здійснює методичне і організаційне забезпечення, визначає обсяги і напрями проведення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації вивільнюваних працівників і незайнятого населення;

8) здійснює державну політику у сфері трудової міграції, сприяє міжрегіональному перерозподілу робочої сили;

(підпункт 8 пункту 4 в редакції Указу
Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

9) підпункт 9 пункту 4  втратив чинність

 (згідно з Указом Президента
 України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

10) здійснює методичне забезпечення діяльності комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

11) організовує і координує роботу щодо визначення переліку та рівнів соціальних стандартів і нормативів; у межах своєї компетенції розробляє соціальні стандарти і нормативи;

(підпункт 11 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

12) розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати; вдосконалення умов оплати праці працівників підприємств, установ і організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету; грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів;

13) затверджує в установленому порядку умови оплати праці працівників окремих установ і організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету;

14) розробляє і затверджує міжгалузеві тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) та погоджує галузеві тарифно-кваліфікаційні характеристики; готує пропозиції щодо вдосконалення організації та нормування праці; розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці;

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

15) організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення генеральної угоди між власниками або уповноваженими ними органами, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість найманих працівників держави, та професійними спілками, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, здійснює контроль за виконанням цієї угоди міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями;

16) здійснює в установленому порядку реєстрацію галузевих та регіональних угод; узагальнює практику укладення колективних договорів, угод;

17) підпункт 17 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 10.10.2005 р. N 1430/2005)

18) забезпечує проведення державної експертизи умов праці, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

19) бере участь у підготовці пропозицій до Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, і до Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;

20) бере участь у розробленні критеріїв і показників оцінки умов праці, згідно з якими надаються пільги та компенсація за роботу в несприятливих умовах праці;

21) бере участь у визначенні переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і переміщення ними важких речей;

22) організовує роботу органів соціального захисту населення, пов'язану з перевірками правильності призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями з питань застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення;

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

23) організовує та координує в межах своєї компетенції роботу з підготовки нормативно-правової бази з питань пенсійної реформи; сприяє впровадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи;

(підпункт 23 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

24) бере участь разом з Пенсійним фондом України в організації роботи, пов'язаної з пенсійним забезпеченням громадян України, які проживають за її межами, в порядку, передбаченому законодавством України або міждержавними договорами (угодами);

25) здійснює разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями ветеранів війни, праці, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розроблення і координацію програм реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і контролює виконання таких програм;

(підпункт 25 пункту 4 в редакції Указів
 Президента України від 05.03.2004 р. N 283/2004,
 від 31.08.2005 р. N 1224/2005
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 10.10.2005 р. N 1430/2005)

26) сприяє забезпеченню належного рівня матеріально-побутового, культурного та медичного обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку та інвалідів, розробляє за участю місцевих державних адміністрацій комплекс заходів, спрямованих на розширення мережі таких закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та розвиток підсобних сільських господарств і лікувально-виробничих (трудових) майстерень (цехів, дільниць) у будинках-інтернатах (пансіонатах) та розширення їх кооперації з виробничими підприємствами;

27) сприяє розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню і розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості; організовує роботу, пов'язану з професійним навчанням і перекваліфікацією інвалідів;

271) бере участь у вирішенні питань влаштування колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину, а також іноземців та осіб без громадянства, які залишили територію держави, де ведуться або велися бойові дії, та перебувають в Україні на законних підставах;

(пункт 4 доповнено підпунктом 271 згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

28) координує роботу центральних органів виконавчої влади, спрямовану на забезпечення доступності об'єктів соціальної інфраструктури для інвалідів та осіб похилого віку, створення промислової бази для виробництва спеціальних видів виробничого і побутового обладнання та пристосування, що полегшує побут і працю цієї категорії громадян;

29) визначає порядок забезпечення населення, зокрема, інвалідів і людей похилого віку, протезно-ортопедичними виробами, сприяє розвитку вітчизняного виробництва цих виробів;

291) співпрацює з питань соціальної і медичної реабілітації, лікування, протезування ветеранів війни та членів їх сімей, увічнення пам'яті загиблих під час бойових дій, ліквідації соціальних наслідків воєн та воєнних конфліктів з відповідними іноземними установами, міжнародними організаціями;

(пункт 4 доповнено підпунктом 291 згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

292) організовує в межах своєї компетенції підтримку діяльності створених за участю громадських організацій інвалідів і ветеранів війни підприємств, установ та організацій, що забезпечують вирішення соціальних питань інвалідів, ветеранів війни та членів їх сімей;

(пункт 4 доповнено підпунктом 292 згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

30) вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інших соціально незахищених громадян, вживає заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання зазначеним громадянам соціальних та інших послуг, у тому числі натуральної та грошової допомоги;

(підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

301) організовує та координує роботу, пов'язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпеченням здійснення заходів щодо санаторно-курортного лікування і оздоровлення цих осіб та контролює їх виконання;

(пункт 4 доповнено підпунктом 301 згідно з
 Указом Президента України від 10.10.2005 р. N 1430/2005)

31) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням законодавства щодо надання пільг інвалідам, ветеранам війни і праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим громадянам;

32) організовує і координує роботу з надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних та інших послуг;

321) організовує та координує роботу з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі;

(пункт 4 доповнено підпунктом 321 згідно з Указом
 Президента України від 12.01.2005 р. N 26/2005)

322) сприяє розвитку системи соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі, їх працевлаштуванню, створенню і розвитку спеціалізованих установ; забезпеченню належного рівня комунально-побутового, медичного, культурного обслуговування цієї категорії громадян у нічліжних будинках, притулках, центрах соціальної адаптації тощо;

(пункт 4 доповнено підпунктом 322 згідно з Указом
 Президента України від 12.01.2005 р. N 26/2005)

33) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин;

34) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

35) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, налагодження соціального партнерства;

36) здійснює методичне забезпечення діяльності Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управлінь праці, зайнятості та соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, надає практичну і методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям, проводить інформаційно-роз'яснювальну, консультаційну роботу з питань, що входять до його компетенції;

37) формує в установленому порядку кадрову політику в системі підпорядкованих йому органів;

38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

40) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

41) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Мінпраці України має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади координаційні комісії, експертні та робочі групи, залучати на договірній основі фахівців до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій;

здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин.

6. Мінпраці України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших держав, а також об'єднаннями громадян, релігійними об'єднаннями, благодійними організаціями та окремими громадянами.

7. Мінпраці України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінпраці України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінпраці України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпраці України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і громадянами.

8. Мінпраці України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сферах зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції та за виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до повноважень Міністерства;

(підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади перших заступників та заступників Міністра;

(підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
від 05.03.2004 р. N 280/2004)

5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт про їх виконання;

(підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінпраці України;

(підпункт 7 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства, а також проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України;

(підпункт 8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

9) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

91) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад Президентом України керівників Пенсійного фонду України та встановлює порядок призначення на посади та звільнення з посад начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

(пункт 8 доповнено підпунктом 91 згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

10) за поданням керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видатків цих органів;

(підпункт 10 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

101) затверджує структуру центрального апарату Пенсійного фонду України;

(пункт 8 доповнено підпунктом 101 згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

11) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників;

(підпункт 11 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

12) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства;

13) приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керівників;

(підпункт 13 пункту 8 в редакції Указів
Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
 від 05.03.2004 р. N 280/2004)

131) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства;

(пункт 8 доповнено підпунктом 131 згідно з
Указом Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
підпункт 131 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Через Міністра спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України діяльність Пенсійного фонду України.

(абзац другий підпункту 14 пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

(пункт 8 в редакції Указу Президента
 України від 03.01.2002 р. N 9/2002)

9. Міністр має першого заступника і заступників, які належать до числа керівників Міністерства.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

Першого заступника та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

Міністр розподіляє обов'язки між своїми першим заступником та заступниками.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінпраці України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра.

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

(пункт 9 в редакції Указу Президента
України від 03.01.2002 р. N 9/2002
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
в редакції Указу Президента
 України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпраці України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою, а також керівників структурних підрозділів Мінпраці України.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно
 з
Указами Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002,
від 05.03.2004 р. N 280/2004
,
 від 31.08.2005 р. N 1224/2005)

У разі потреби до складу колегії Мінпраці України можуть входити в установленому порядку інші особи.

(абзац другий пункту 10 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпраці України.

11. У складі Мінпраці України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку у сфері праці та соціальної політики, обговорення найважливіших програм та інших питань у Мінпраці України можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників Мінпраці України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінпраці України затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінпраці України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінпраці України затверджує Міністр.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 03.01.2002 р. N 9/2002,
 від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
в редакції Указу Президента
України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

14. Мінпраці України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос