Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства

Президент Украины
Указ Президента от 22.01.2000 № 89/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 24 квітня 2004 року N 477/2004)

З метою недопущення звуження змісту та обсягу права громадян на підприємницьку діяльність, запровадження ефективного державного регулювання у сфері підприємництва постановляю:

1. Установити, що забезпечення проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва є одним із головних пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ.

Для цілей цього Указу єдиною державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

2. Єдина державна регуляторна політика у сфері підприємництва здійснюється шляхом впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Для цілей цього Указу нормативним регулюванням підприємницької діяльності визнається видання нормативно-правових актів, а також директивних листів (далі - регуляторні акти).

3. Установити, що основними принципами впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності є:

доцільність, достатність та відповідність нормативного регулювання вимогам ринкових відносин;

ефективність та забезпечення досягнення позитивних економічних і соціальних результатів впровадження регуляторних актів;

системність, послідовність та координованість дій щодо розроблення, видання та виконання регуляторних актів;

гласність у процесі підготовки проектів найважливіших регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, та публічне обговорення цих проектів;

обов'язковість та своєчасність доведення виданих регуляторних актів до суб'єктів підприємницької діяльності.

4. Покласти на Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва координацію діяльності органів виконавчої влади з підготовки проектів, видання та виконання регуляторних актів.

Установити, що проекти регуляторних актів підлягають обов'язковому погодженню з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

5. Установити, що проекти регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, підлягають опублікуванню для публічного обговорення. Рішення про опублікування таких проектів для публічного обговорення приймає та опублікування проекту забезпечує Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Заборонити внесення Президентові України та Кабінету Міністрів України проектів регуляторних актів, видання Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади регуляторних актів без обгрунтування доцільності втручання держави у відповідну сферу підприємницької діяльності, адекватності та ефективності пропонованих шляхів та способів розв'язання порушених у проекті питань, характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження заходів, що передбачаються у проекті, а також без попереднього погодження відповідного проекту регуляторного акта в порядку, передбаченому статтею 4 цього Указу.

7. Кабінету Міністрів України:

проаналізувати у місячний строк виконання актів Президента України з питань дерегулювання підприємницької діяльності, вжити заходів до усунення виявлених порушень цих актів та забезпечення надалі їх належного безумовного виконання;

у двомісячний строк:

- внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності, визначивши завдання та повноваження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом; про скорочення надмірного втручання органів, що здійснюють контролюючі функції, у діяльність підприємців; про державну систему акредитації; про державну систему сертифікації, про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, передбачивши створення єдиної системи органів державної реєстрації;

- підготувати проект нормативно-правового акта щодо порядку створення та діяльності венчурних (ризикових) фондів;

- проаналізувати перелік продукції (робіт, послуг), що підлягає обов'язковій сертифікації, і вжити у встановленому порядку заходів до його суттєвого скорочення;

- вжити у встановленому порядку заходів щодо застосування спеціального торгового патенту на всій території України;

- визначити порядок підготовки проектів регуляторних актів з урахуванням вимог цього Указу;

- затвердити методичні рекомендації щодо підготовки обгрунтування проектів регуляторних актів, передбаченого цим Указом;

- забезпечити здійснення у встановленому порядку перевірок створення місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і організаціями фондів, не передбачених законами України, випадків примусового залучення під різними приводами або умовами до їх створення і функціонування коштів суб'єктів підприємницької діяльності та за результатами перевірок вжити відповідних заходів, у тому числі внести законодавчі пропозиції;

- затвердити граничну чисельність Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і визначити умови його матеріально-технічного забезпечення, виходячи із спеціального статусу та покладених на нього у зв'язку з цим Указом завдань і повноважень;

- привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

протягом першого півріччя 2000 року:

- забезпечити перегляд регуляторних актів, виходячи з того, що відповідно до Указу Президента України від 20 травня 1999 року N 539 єдиним документом дозвільного характеру, необхідним для початку здійснення певного виду підприємницької діяльності, є ліцензія;

- забезпечити приведення рішень та інших регуляторних актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Указом.

8. Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади під час розроблення проектів та прийняття регуляторних актів забезпечити неухильне виконання цього Указу.

Покласти на керівників органів виконавчої влади персональну відповідальність за виконання цього Указу.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час розроблення проектів та прийняття власних регуляторних актів додержуватися принципів впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, передбачених цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
22 січня 2000 року
N 89/2000
 

  

Опрос