Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об устранении ограничений, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности

Президент Украины
Указ Президента от 03.02.1998 № 79/98
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 24 квітня 2004 року N 477/2004)

З метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва запровадження нових підходів до державного регулювання підприємництва та враховуючи значення його дальшого розвитку для забезпечення економічного зростання України постановляю:

1. Визнати за необхідне здійснити заходи щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, та щодо зменшення надмірного державного регулювання підприємницької діяльності (далі - дерегулювання).

Вважати дерегулювання одним із пріоритетних напрямів реформування державного управління економікою.

Для цілей цього Указу під дерегулюванням слід розуміти сукупність спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва заходів, які включають:

спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності;

скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, вимагають одержання сертифікатів та будь-яких інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності;

лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва;

спрощення процедури митного оформлення вантажів при здійсненні експортно-імпортних операцій;

забезпечення послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

Дерегулювання забезпечується шляхом:

аналізу законодавства України з питань про регулювання підприємницької діяльності з метою підготовки пропозицій щодо внесення до нього відповідних змін та доповнень;

експертизи проектів нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності щодо відповідності їх основним принципам дерегулювання;

систематичного контролю за належним виконанням відповідних нормативно-правових актів щодо дерегулювання.

2. Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечувати:

максимальне скорочення витрат суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаних з виконанням нормативно-правових актів;

створення рівних умов захисту суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності;

спрощення змісту нормативно-правових актів, механізму їх впровадження та прозорості контролю за їх виконанням;

адекватність відповідальності суб'єктів підприємництва характеру вчинених правопорушень та розміру заподіяної шкоди;

відповідальність органів державної влади, їх посадових і службових осіб за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди суб'єктам підприємницької діяльності, порушення прав підприємців, встановлених законами.

3. Покласти на Державний комітет України з питань розвитку підприємництва забезпечення реалізації заходів щодо дерегулювання та координацію діяльності органів виконавчої влади у цій сфері.

4. Установити, що Державний комітет України з питань розвитку підприємництва здійснює аналіз нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, рішень голів місцевих державних адміністрацій нормативно-правового характеру з питань підприємницької діяльності з метою зменшення надмірного державного регулювання.

У разі виявлення порушень цього Указу щодо дерегулювання Державний комітет України з питань розвитку підприємництва приймає рішення щодо необхідності усунення виявлених порушень, про яке письмово повідомляє відповідно центральний орган виконавчої влади, голову місцевої державної адміністрації. Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва є обов'язковими для виконання.

У разі, якщо в місячний строк не вжито заходів щодо виконання рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади, голови місцевої державної адміністрації зупиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні Державного комітету України з питань розвитку підприємництва.

Державний комітет України з питань розвитку підприємництва повідомляє про зупинення дії відповідного нормативно-правового акта в засобах масової інформації.

Центральний орган виконавчої влади, голова місцевої державної адміністрації, який видав відповідний нормативно-правовий акт, має право оскаржити рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Кабінету Міністрів України:

затвердити до 1 квітня 1998 року план заходів щодо приведення у відповідність із цим Указом нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності;

забезпечити погодження міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади з Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва розроблюваних проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності;

забезпечити приведення виданих до набрання чинності цим Указом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади з питань регулювання підприємницької діяльності у відповідність з цим Указом;

підготувати у тримісячний строк проекти нормативно-правових актів щодо підвищення персональної відповідальності керівників органів виконавчої влади за прийняття нормативно-правових актів, що стримують розвиток підприємницької діяльності;

розглянути питання щодо створення в установленому порядку інституту державних уповноважених з питань захисту підприємництва в Україні;

затвердити в двомісячний строк порядок оскарження центральними органами виконавчої влади, головами місцевих державних адміністрацій рішень Державного комітету України з питань розвитку підприємництва;

вирішити у місячний строк питання щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення та оплати праці працівників Державного комітету України з питань розвитку підприємництва у зв'язку з покладенням на Комітет функцій, передбачених цим Указом;

привести у відповідність з цим Указом акти Кабінету Міністрів України.

6. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
3 лютого 1998 року
N 79/98

 
 

Опрос