Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 03.03.2016 № 78/2016
редакция действует с 16.07.2021

УКАЗ
Президента України

Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указами Президента України
 від 6 березня 2018 року N 55/2018
,
від 5 березня 2019 року N 54/2019
,
від 14 липня 2021 року N 293/2021

З метою удосконалення порядку присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Затвердити Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Внести до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 4 жовтня 2010 року N 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка" (зі змінами, внесеними Указом від 17 січня 2011 року N 48), такі зміни:

1) пункти 3 і 5 викласти відповідно в такій редакції:

"3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:

постійно відстежує та аналізує процеси, які відбуваються в національному і світовому культурному просторі;

визначає експертів у кожній з номінацій Національної премії, які вносять пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Комітету;

визначає порядок відбору творів для участі у конкурсі на здобуття Національної премії, оформлення документів, необхідних для участі в ньому, встановлює строки прийняття творів для участі у конкурсі, врегульовує інші питання, пов'язані із проведенням конкурсу;

приймає від визначених експертів, а також культурних інституцій, членів Комітету пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, формує список творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі в конкурсі, із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Комітету;

проводить конкурс на здобуття Національної премії та забезпечує додержання процедур конкурсу, оприлюднює рішення Комітету, прийняті під час проведення конкурсу, на офіційному веб-сайті Комітету;

готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проект відповідного Указу Президента України;

узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії та вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення процедур його проведення;

розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії, виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії";

"5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які працюють у Комітеті на громадських засадах.

Г олова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули авторитет у сфері культури.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України.

Строк повноважень Комітету становить три роки.

Якщо для участі у конкурсі на здобуття Національної премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх трьох турів конкурсу у відповідній номінації";

2) абзаци четвертий - шостий пункту 6 замінити двома абзацами такого змісту:

"Під час прийняття у третьому турі рішення щодо визначення творів, творцям (авторам, виконавцям) яких Комітет пропонує присудити Національну премію, член Комітету голосує за один твір у кожній номінації.

Якщо в результаті голосування у третьому турі у відповідній номінації жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, пропозиція про присудження Національної премії у цій номінації не включається до подання про присудження Національної премії, що вноситься на розгляд Президентові України".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

3. Увільнити ОЛІЙНИКА Бориса Ілліча від виконання обов'язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Указ Президента України від 12 липня 2010 року N 764 "Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

2) абзац другий статті 1 Указу Президента України від 4 жовтня 2010 року N 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 березня 2016 року
N 78/2016

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія) є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Присудження Національної премії є інструментом політики держави у сфері культури, засобом привернення уваги суспільства до найвидатніших творів української культури, здатних вплинути на розвиток національного культурного середовища, формування нових позитивних смислів і моделей соціальної поведінки, гідно представляти українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну та самобутню складову.

2. Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України.

Особа, якій присуджено Національну премію, іменується лауреатом Національної премії.

3. Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії), у таких номінаціях:

література;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика, журналістика;

музичне мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва.

Щорічно може бути присуджено не більше семи Національних премій.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.

(пункт 3 у редакції Указу Президента
 України від 06.03.2018 р. N 55/2018
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.03.2019 р. N 54/2019
,
у редакції Указу Президента
 України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

4. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Національної премії особі, яка є лауреатом Національної премії, вдруге не провадиться.

Присудження Національної премії не може бути проведено посмертно.

5. Національна премія присуджується за результатами конкурсу, який проводиться щорічно Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет).

6. Для участі у конкурсі висуваються твори, що є результатом безпосередньої творчої участі як одного творця (автора, виконавця), так і творчого колективу (для авторів твору - не більше трьох осіб, для виконавців твору - не більше п'яти осіб). Не допускається включення до складу творчого колективу осіб, які не є творцями (авторами, виконавцями) твору.

(пункт 6 доповнено новим абзацом першим згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021,
у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Внесення пропозицій для участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії (далі - конкурс) здійснюється експертами, визначеними Комітетом для кожної номінації, а також членами Комітету, культурними інституціями.

Експерт, член Комітету, культурна інституція може внести пропозицію щодо участі твору у конкурсі лише в одній номінації. У разі якщо різними експертами, членами Комітету, культурними інституціями внесено пропозиції щодо участі твору у конкурсі у двох і більше номінаціях, Комітет визначає одну номінацію, в якій цей твір бере участь у конкурсі.

Внесення пропозицій стосовно участі у конкурсі творів, творцем (автором, виконавцем) яких є член Комітету або особа, яку Комітетом визначено експертом відповідно до абзацу другого цього пункту, не допускається.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

Перелік творів із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), стосовно яких внесено пропозиції щодо участі у конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету.

7. Для участі твору у конкурсі його творець (автор, виконавець) надає Комітету письмову згоду.

8. Конкурс за всіма номінаціями проводиться у три тури.

У першому турі конкурсу Комітет проводить розгляд творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі у конкурсі, відбирає твори, які братимуть участь у конкурсі, та формує за результатами у кожній з номінацій список творів, які допущені до участі у другому турі ("довгий" список).

У другому турі конкурсу Комітет проводить поглиблений аналіз мистецької цінності та суспільної значущості творів, допущених до участі у другому турі конкурсу, їх впливу на національне соціокультурне середовище, його розвиток та можливості гідного представлення української культури в європейському і світовому культурному просторі та за результатами відбирає твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу, і формує у кожній з номінацій список творів, які допущені до третього туру ("короткий" список).

У третьому турі Комітет визначає твори, творцям (авторам, виконавцям) яких пропонує присудити Національну премію.

Рішення Комітету за результатами третього туру конкурсу оформлюється протоколом, який підписує голова Комітету. Це рішення Комітету, а також "довгий" і "короткий" списки оприлюднюються на офіційному веб-сайті Комітету.

9. За результатами конкурсу Комітет готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії та проект відповідного Указу Президента України.

(пункт 9 у редакції Указу Президента
 України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

10. Указ Президента України про присудження Національної премії оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії.

11. Лауреатові Національної премії вручаються Диплом і Почесний знак та виплачується грошова частина Національної премії в розмірі, який щороку визначає Президент України за пропозицією Комітету. У разі відзначення Національною премією кількох авторів твору (співавторів, співвиконавців) Диплом та Почесний знак вручаються кожному лауреатові, а грошову частину Національної премії ділять між ними порівну.

Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджує Президент України.

12. Вручення Диплома та Почесного знака Національної премії здійснюється Президентом України, як правило, під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. ЛОЖКІН

Опрос