Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 ноября 2002 года "О состоянии техногенной и природной безопасности в Украине"

Президент Украины
Указ Президента от 04.02.2003 № 76/2003
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 19 лютого 2007 року N 118/2007

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 червня 2014 року N 504/2014)

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

1. Стаття 1 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 19.02.2007 р. N 118/2007)

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити розроблення у шестимісячний строк проектів законів:

- про екологічне страхування;

- про Національний екологічний фонд;

- про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо запровадження ліцензування діяльності, пов'язаної з проектуванням, будівництвом, експлуатацією об'єктів, що становить підвищену небезпеку;

- про внесення змін до Закону України "Про екологічну експертизу", спрямованих на вдосконалення процедури та підвищення екологічних вимог до проектування, будівництва, експлуатації об'єктів та здійснення іншої діяльності, що становить підвищену небезпеку, залучення підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до проведення державної екологічної експертизи;

забезпечити розроблення протягом 2003 року проекту кодексу України про цивільний захист населення;

сприяти прискоренню розгляду у Верховній Раді України проектів Законів України:

- "Про екологічний аудит";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації";

- "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо посилення відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних вантажів і предметів на транспорті;

проаналізувати у двомісячний строк проблеми функціонування державної системи запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та внести пропозиції щодо вдосконалення її структури, визначення додаткових джерел фінансування відповідних заходів, впорядкування діяльності та поліпшення взаємодії органів державного нагляду та воєнізованих аварійно-рятувальних формувань шляхом утворення в системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи єдиної державної служби, підпорядкувавши їй органи державного пожежного нагляду, аварійно-рятувальні формування та інші підрозділи, які займаються питаннями попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

вирішити питання щодо вдосконалення системи підпорядкування та фінансування територіальних підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

затвердити у 2003 році комплексну програму розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на 2004 - 2010 роки;

забезпечити розроблення у п'ятимісячний строк:

- заходів щодо запобігання екологічній катастрофі в зоні діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал" у Львівській області та організувати їх невідкладне здійснення;

- державної програми ліквідації протягом 2003 - 2012 років небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод";

забезпечити введення в дію протягом 2003 - 2005 років у повному обсязі Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

передбачати, починаючи з 2004 року, щорічне виділення коштів на реконструкцію та підтримання у робочому стані інженерно-технічних засобів охорони на підприємствах військово-промислового комплексу, що охороняються внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України;

забезпечувати фінансування у повному обсязі Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, а також діяльності аварійно-рятувальних підрозділів та заходів, визначених державними програмами та комплексними планами з питань запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, внести у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо віднесення статей Державного бюджету України, з яких фінансуються такі витрати, до захищених;

провести у тримісячний строк перевірку виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями вимог Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" в частині створення та підтримання на належному рівні матеріальних резервів, необхідних для попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків; про результати перевірки, вжиті заходи та пропозиції щодо поліпшення діяльності у цій сфері поінформувати у тримісячний строк;

проаналізувати у тримісячний строк стан справ з реалізацією державних програм забезпечення живучості вибухопожежонебезпечних арсеналів, баз і складів озброєнь, ракет і боєприпасів Збройних Сил України та утилізації непридатних боєприпасів, вжити заходів для докорінного поліпшення ситуації в цій сфері. Про результати поінформувати Раду національної безпеки і оборони України;

затвердити у п'ятимісячний строк перелік об'єктів підвищеної небезпеки, відключення яких від електро-, водо- та газопостачання забороняється, а також визначити економічні механізми забезпечення додержання такої вимоги.

3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

розробити у 2003 році спільно з Національною академією наук України державну програму науково-технічного забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на період до 2010 року;

забезпечити вдосконалення матеріальної та навчально-методичної бази, зміцнення кадрового забезпечення Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та внести в установленому порядку пропозиції щодо реорганізації його в академію з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для державних органів, які займаються попередженням і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також проведення відповідних наукових досліджень.

4. Міністерству оборони України вжити додаткових заходів для забезпечення безпечного проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу, озброєння і військової техніки Збройних Сил України, у разі присутності під час проведення таких заходів цивільного населення здійснювати їх лише за згодою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечити за участю Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України у 2003 - 2005 роках широке впровадження у навчальних закладах програм навчання населення способів захисту від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

6. Міністерству екології та природних ресурсів України у шестимісячний строк за участю Національної академії наук України та Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України розробити та забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування і технічного переоснащення державної системи моніторингу довкілля на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, систем телекомунікацій та засобів дистанційного зондування Землі, а також внести пропозиції щодо поліпшення фінансування таких заходів за рахунок коштів Державного бюджету України та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

7. Міністерству палива та енергетики України:

провести у 2003 році оцінку технічного стану та можливостей продовження строків експлуатації газопроводів усіх класів;

розробити у тримісячний строк заходи щодо поетапної заміни промислового нафтогазового обладнання, а також систем автоматики, що відпрацювали встановлений ресурс і не забезпечують безпечну експлуатацію такого обладнання.

8. Міністерству промислової політики України у 2003 році:

провести оцінку технічного стану обладнання хімічних підприємств, строк допустимої експлуатації яких закінчився або закінчується;

вжити заходів щодо підвищення надійності та забезпечення нормативного рівня безпеки великих сховищ зрідженого аміаку, етилену;

забезпечити постійну готовність засобів аварійного захисту до використання на хімічних виробництвах, які працюють в умовах мінімальних завантажень технологічних процесів;

забезпечити належний рівень безпеки під час утилізації та переробки звичайних видів боєприпасів, строк зберігання яких закінчився;

забезпечити здійснення суб'єктами господарської діяльності ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки згідно з вимогами Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";

надати фінансову і організаційну підтримку розробленню та впровадженню у виробництво сучасних безтротилових вибухових речовин.

9. Державному комітету України з нагляду за охороною праці у 2003 році:

здійснити позачергову перевірку знань з техніки безпеки робітників та інженерно-технічного персоналу об'єктів підвищеної небезпеки;

вирішити разом із Національною академією наук України питання щодо створення спеціалізованої лабораторії для систематичного нагляду за рівнем сейсмічного впливу технологічних вибухів, які проводяться для потреб підприємств гірничорудної галузі, на навколишнє природне середовище.

10. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розробити у шестимісячний строк та забезпечити виконання заходів щодо вдосконалення проходження рятувальниками та іншими особами, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і не мають медичної освіти, спеціальної підготовки з питань надання медичної допомоги населенню, яке постраждало в результаті виникнення таких ситуацій, з видачею їм відповідних посвідчень.

11. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України та Державній митній службі України розробити у тримісячний строк план спільних заходів щодо попередження незаконного транзиту через територію України чи збуту на її території радіоактивних матеріалів, сильнодіючих та отруйних речовин.

12. Міністерству закордонних справ України та Державному комітету у справах охорони державного кордону України з метою посилення контролю та попередження незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин, зброї, радіоактивних матеріалів, сильнодіючих та отруйних речовин, токсичних відходів та інших шкідливих для навколишнього природного середовища та здоров'я людей речовин, проникнення на територію України терористичних угрупувань забезпечити прискорення підписання з Російською Федерацією договору про українсько-російський державний кордон, а також активізувати зусилля, спрямовані на проведення спільно з Республікою Білорусь демаркації делімітованої лінії українсько-білоруського державного кордону.

13. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

проаналізувати у тримісячний строк стан виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та вжити необхідних заходів для ліквідації виявлених порушень;

забезпечити відновлення протягом 2003 року інженерних систем протипожежного захисту в будівлях підвищеної поверховості;

вжити протягом 2003 - 2004 років відповідних заходів для розвитку аварійно-рятувальних служб на місцевому та об'єктовому рівнях, відновлення раніше ліквідованих місцевих пожежних команд та створення належних умов для їх діяльності;

щорічно передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти на створення і функціонування місцевої пожежної охорони, придбання техніки для гасіння пожеж та евакуації людей із будівель;

забезпечити здійснення ефективного моніторингу об'єктів підвищеної небезпеки та контролю за безумовним виконанням запланованих запобіжних заходів, спрямованих на зниження рівня їх небезпечності;

забезпечити розроблення щорічних програм фінансової підтримки підприємств незалежно від форми власності, які володіють або користуються об'єктами підвищеної небезпеки;

усунути протягом 2003 року виявлені порушення встановленого режиму охоронних зон магістральних трубопроводів, якими транспортують небезпечні речовини;

звернути увагу на необхідність своєчасного здійснення інженерно-технічних заходів, спрямованих на приведення торфовищ у пожежобезпечний стан, у тому числі шляхом їх підтоплення, підтримання у подальшому у вологому стані або повернення у природний стан іншими способами;

забезпечити завчасне формування регіональних та місцевих фондів матеріально-технічного резерву, інших спеціальних фондів для потреб, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідацією їх наслідків;

забезпечити систематичне інформування населення про стан об'єктів підвищеної небезпеки та можливий розвиток небезпечних подій на них;

забезпечити постійне підтримання в експлуатаційному стані систем екстреного оповіщення населення про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і рекомендації щодо поведінки населення в разі виникнення потенційної загрози та надзвичайних ситуацій;

проконтролювати здійснення власниками та керівниками об'єктів підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства заходів щодо:

- утримання підприємств та інших об'єктів у стані безпечної експлуатації;

- розроблення інструктивних матеріалів і навчання персоналу з питань попередження та ліквідації можливих аварійних ситуацій на об'єктах;

- приведення системи облаштування, утримання та експлуатації технологічного обладнання, умов поводження з небезпечними та токсичними речовинами у відповідність із вимогами нормативних документів з питань техногенної безпеки;

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту;

- створення на об'єктах матеріально-технічного резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру.

14. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству екології та природних ресурсів України та Національній академії наук України щорічно, починаючи з 2003 року, готувати, подавати органам державної влади та забезпечувати оприлюднення Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні.

15. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
4 лютого 2003 року
N 76/2003 

  

Опрос