Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 11.03.2019 № 65/2019
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Питання проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 8 травня 2019 року N 203/2019

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 10 червня 2019 року N 357/2019)

З метою врегулювання питання щодо проведення добору кандидатів для здійснення Президентом України відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначення членів Вищої ради правосуддя та на виконання Закону України "Про Вищу раду правосуддя" постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (додається).

2. Утворити Конкурсну комісію з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та затвердити її персональний склад (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 13 березня 2015 року N 141 "Про Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції";

Указ Президента України від 3 квітня 2015 року N 196 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції";

Указ Президента України від 21 квітня 2015 року N 227 "Питання Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 березня 2019 року
N 65/2019

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

1. Це Положення визначає порядок проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - Положення).

2. Для проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - конкурс) утворюється Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсна комісія утворюється у складі п'яти членів, які є визнаними фахівцями у галузі права, мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у галузі права, а також бездоганну професійну репутацію.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Президентом України.

Голова Конкурсної комісії обирається з числа членів Конкурсної комісії відкритим голосуванням на першому засіданні Конкурсної комісії.

Конкурсна комісія визначає порядок своєї роботи з урахуванням вимог Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та цього Положення.

3. Діяльність Конкурсної комісії щодо організації і проведення конкурсу ґрунтується на принципах верховенства права, професійності, публічності та політичної нейтральності.

4. Для проведення конкурсу:

1) Адміністрація Президента України:

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу і можливість подання особами документів, необхідних для участі у конкурсі. В оголошенні зазначаються визначені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" вимоги до членів Вищої ради правосуддя та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання;

здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів (крім документів, зазначених у пунктах 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя") на наступний робочий день з дня надходження таких документів, але не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення конкурсу;

2) Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", та приймає рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у допуску до участі у конкурсі.

5. До участі у конкурсі за рішенням Конкурсної комісії не допускаються особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради правосуддя та/або не можуть бути членами Вищої ради правосуддя згідно із Законом України "Про Вищу раду правосуддя", іншими законами України та/або не подали передбачені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" для участі у конкурсі документи.

Конкурсна комісія повідомляє особам, які претендують на участь у конкурсі, про їх допуск до участі у конкурсі, розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі у конкурсі, а також повідомляє особам, які не допущені до участі у конкурсі, про відмову у допуску до участі у конкурсі із зазначенням підстав такої відмови.

6. Конкурс проводиться в три етапи:

1) відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід;

2) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

3) визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

7. Рішення про відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід, визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, та визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, приймається Конкурсною комісією шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Рішення Конкурсної комісії, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються Адміністрацією Президента України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Якщо після завершення етапу, передбаченого підпунктом 2 пункту 6 цього Положення, Конкурсна комісія не може дійти згоди щодо визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, або не може ухвалити відповідне рішення (незалежно від причин), рекомендованими для призначення членами Вищої ради правосуддя вважаються кандидати, які за результатами співбесід включені до переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка. Президент України призначає членів Вищої ради правосуддя з-поміж вказаних кандидатів.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 08.05.2019 р. N 203/2019)

8. Голова Конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подає список кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, на розгляд Президентові України.

9. Повторний конкурс проводиться у будь-якому з наступних випадків:

до участі у конкурсі Конкурсною комісією не допущено жодної особи;

не відібрано жодного кандидата для проведення співбесід;

через неявку відібраних кандидатів для проведення співбесід такі співбесіди не відбулись;

за результатами співбесід Конкурсною комісією не визначено перелік осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

Президент України відхилив усіх кандидатів.

Додатковий конкурс проводиться у будь-якому з наступних випадків:

до участі у конкурсі Конкурсною комісією не допущено необхідної кількості осіб;

не відібрано необхідної кількості кандидатів для проведення співбесід;

через неявку кандидатів для проведення співбесід такі співбесіди не проведено із необхідною кількістю кандидатів;

за результатами співбесід до переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, Конкурсною комісією не включено необхідної кількості кандидатів;

Конкурсною комісією визначено меншу, ніж необхідно, кількість кандидатів, які рекомендуються Конкурсною комісією для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя;

Президент України здійснив призначення членів Вищої ради правосуддя менше необхідної кількості.

Повторний, додатковий конкурси проводяться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

(пункт 9 у редакції Указу Президента
 України від 08.05.2019 р. N 203/2019)

10. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, визначених за результатами проведення Конкурсною комісією співбесід, покладається на Главу Адміністрації Президента України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

І. РАЙНІН

 

СКЛАД
Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

БУТКЕВИЧ
Володимир Григорович

- суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ВОЙТОВИЧ
Сергій Адамович

- партнер товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична і патентна фірма "Грищенко та Партнери", кандидат юридичних наук, доцент, доктор права Європейського університетського інституту (м. Флоренція, Італійська Республіка) (за згодою)

ОНІЩУК
Микола Васильович

- ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук (за згодою)

ПОЄДИНОК
Ольга Романівна

- доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

СЕЛІВОН
Микола Федосович

- голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою).

 

Глава Адміністрації
Президента України

І. РАЙНІН

Опрос