Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Комитете по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Президент Украины
Указ Президента от 17.01.2011 № 48/2011
действует с 25.01.2011

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Внести до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 4 жовтня 2010 року N 932, такі зміни:

1) у пункті 3:

в абзаці сьомому слова "та виплату лауреатам її грошової частини" виключити;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва";

3) абзац перший пункту 5 замінити трьома абзацами такого змісту:

"5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та членів Комітету.

Голова Комітету призначається та звільняється Президентом України.

Голова працює у Комітеті, як правило, на постійній основі, інші члени Комітету працюють на громадських засадах".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

4) у пункті 7:

абзац перший доповнити словами "та є державними службовцями";

абзац другий після слова "призначається" доповнити словами "на посаду та звільняється з посади";

5) пункт 8 виключити;

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету";

7) доповнити Положення пунктом 10 такого змісту:

"10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням".

2. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
17 січня 2011 року
N 48/2011
 

  

Опрос