Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Уполномоченном Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 23.01.2008 № 46/2008
редакция действует с 21.12.2018

Указ
Президента України

Про Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 21 грудня 2018 року N 434/2018

З метою вдосконалення діяльності Секретаріату Президента України щодо забезпечення здійснення главою держави конституційних повноважень у сферах міжнародних відносин і національної безпеки та відповідно до пунктів 1, 3, 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Увести в Секретаріаті Президента України посаду Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки (додається).

3. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) пункт 1 частини третьої втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 21.12.2018 р. N 434/2018)

2) статтю 4 Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року N 1445 "Про створення Секретаріату Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 2 жовтня 2006 року N 814, від 19 лютого 2007 року N 120, від 26 лютого 2007 року N 143, від 5 квітня 2007 року N 276, від 6 червня 2007 року N 507, від 9 листопада 2007 року N 1079 та від 24 грудня 2007 року N 1244) після абзацу "Повноважний Представник Президента України з питань додержання прав і свобод людини і громадянина" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки";

3) у Положенні про Секретаріат Президента України, затвердженому Указом Президента України від 4 листопада 2005 року N 1548 "Питання Секретаріату Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 18 листопада 2005 року N 1614, від 2 жовтня 2006 року N 814, від 19 лютого 2007 року N 120, від 5 квітня 2007 року N 276, від 6 червня 2007 року N 507, від 9 листопада 2007 року N 1079 та від 24 грудня 2007 року N 1244):

а) пункт 7 після абзацу "Повноважний Представник Президента України з питань додержання прав і свобод людини і громадянина" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки";

б) абзац перший пункту 8 після слів "Повноважний Представник Президента України з питань додержання прав і свобод людини і громадянина" доповнити словами "Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки";

в) підпункт 4 пункту 9 після слів "Повноважного Представника Президента України з питань додержання прав і свобод людини і громадянина" доповнити словами "Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки";

г) пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки забезпечує в установленому порядку підготовку та реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю глави держави, з питань, пов'язаних із енергетичною безпекою".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
23 січня 2008 року
N 46/2008
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки

1. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки (далі - Уповноважений Президента України) забезпечує в установленому порядку підготовку та реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю глави держави, з питань, пов'язаних із енергетичною безпекою.

2. Уповноважений Президента України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також розпорядженнями Глави Секретаріату Президента України.

3. Уповноваженого Президента України призначає на посаду і звільняє з посади Президент України.

4. Уповноважений Президента України:

1) готує для розгляду Президентом України аналітичні, інформаційні та інші матеріали з міжнародних питань енергетичної безпеки;

2) забезпечує в межах своїх повноважень координацію підготовки матеріалів до заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю Президента України, з питань енергетичної безпеки;

3) вносить пропозиції щодо проведення аналізу ефективності виконання міжнародних договорів України та актів Президента України з питань енергетичної безпеки, вносить у встановленому порядку відповідні пропозиції щодо дальшого їх виконання;

4) бере участь у межах наданих йому повноважень у консультаціях з питань, пов'язаних із енергетичною безпекою;

5) вносить у встановленому порядку Президентові України пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з міжнародних питань енергетичної безпеки, бере участь у їх підготовці;

6) здійснює за дорученням Президента України інші повноваження.

5. Уповноважений Президента України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати і одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та інформацію;

вносити пропозиції щодо утворення експертних і робочих груп з питань енергетичної безпеки, залучення до роботи в них фахівців, учених та експертів;

користуватись інформаційними базами даних Секретаріату Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

6. Уповноважений Президента України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з комітетами, тимчасовими комісіями та апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями.

7. Організаційне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України здійснюється в порядку, визначеному Главою Секретаріату Президента України.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

Опрос