Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об управлении в области использования и охраны недр Украины

Президент Украины
Указ Президента от 30.04.1992 № 287/92
редакция действует с 15.09.1998

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про управління в галузі використання і охорони надр України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указом Президента України
від 15 вересня 1998 року N 1019/98

З метою розмежування функцій щодо управління в галузі використання і охорони надр між органами державної виконавчої влади України постановляю:

1. Покласти на Державний комітет України по геології і використанню надр:

розробку концепцій і проектів державних програм розвитку мінерально-сировинної бази та проведення робіт по геологічному вивченню надр;

державну реєстрацію всіх геологорозвідувальних робіт у межах України;

видачу суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, здійснення контролю за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов, підготовку пропозицій щодо встановлення квот на видобуток корисних копалин;

(абзац четвертий статті 1 в редакції
Указу Президента України від 15.09.98 р. N 1019/98)

створення державного інформаційного геологічного фонду, ведення кадастру родовищ корисних копалин та державного балансу запасів;

затвердження (або погодження) нормативних документів з питань ведення геологічних робіт, державного обліку робіт по геологічному вивченню надр, утворення фонду родовищ та балансів корисних копалин;

встановлення переліків корисних копалин державного та місцевого значення;

здійснення контролю за виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;

методичне керівництво роботами по геологічному вивченню надр, що виконуються підприємствами і організаціями незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, і прийняття рішень з цих питань, обов'язкових для виконання всіма підприємствами, організаціями і громадянами.

2. Встановити, що Державний комітет України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду в галузі використання і охорони надр:

бере участь у розробці проектів державних програм розвитку народного господарства в частині видобутку копалин та їх використання;

надає гірничі відводи на всі види користування надрами, крім видобування корисних копалин місцевого значення;

погоджує питання забудови родовищ корисних копалин та списання їх запасів з балансу підприємств;

здійснює державний нагляд за проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а також за використанням і переробкою мінеральної сировини.

3. Покласти на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України:

координацію діяльності міністерств та інших органів державної виконавчої влади в галузі охорони і використання надр;

погодження нормативних документів, які розробляються іншими органами державної виконавчої влади, з питань користування надрами;

видачу дозволів на видобування підземних вод.

4. Утворити Державну комісію України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і використанню надр.

Основними завданнями Державної комісії України по запасах корисних копалин вважати:

встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахування запасів корисних копалин в надрах;

прийняття на підставі висновків експертиз рішень щодо кількості й ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до промислового освоєння.

Кабінету Міністрів України розробити і затвердити Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, а також визначити структуру та чисельність працівників цієї Комісії.

5. Указ набуває чинності з дня його підписання.

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
30 квітня 1992 року
N 287

 
 

Опрос