Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственном агентстве по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины

Президент Украины
Указ Президента от 17.01.2014 № 22/2014
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Внести до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 437 (зі змінами, внесеними Указом від 25 квітня 2013 року N 240), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1 та абзац другий пункту 3 після слів "інноваційної діяльності" доповнити словами "трансферу технологій";

2) у пункті 4:

підпункт 10 виключити;

підпункти 17 - 19, 21 - 24 викласти відповідно в такій редакції:

"17) веде реєстр технологій, створених чи придбаних за кошти Державного бюджету України (далі - бюджетні кошти), веде облік та здійснює контроль за переданими технологіями і вносить дані про них до Державного реєстру переданих технологій;

18) організовує проведення державної експертизи технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти, а також створених або придбаних за бюджетні кошти технологій та/або їх складових, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших державах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства;

19) погоджує трансфер технологій, їх складових, створених чи придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших державах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства та здійснює їх реєстрацію, а також погоджує ввезення в Україну технологій або їх складових, придбання яких передбачається за бюджетні кошти";

"21) готує та подає пропозиції щодо вдосконалення функціонування державних регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, що входять до складу державної системи науково-технічної та економічної інформації, відділень науково-технічної, зокрема кон'юнктурно-економічної і патентної, інформації на регіональному рівні;

22) здійснює контроль за виплатою винагороди авторам за рахунок коштів, одержаних у результаті трансферу технологій;

23) веде реєстр технологій, що створені або придбані підприємствами державної форми власності, та технологій, що пропонуються для реєстрації суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій);

24) здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування об'єктів права інтелектуальної власності за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організовує залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування";

підпункт 25 виключити;

підпункт 45 доповнити словами "а також щодо координації галузевої підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю";

доповнити пункт підпунктом 481 такого змісту:

"481) взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України з метою виявлення, запобігання та припинення порушень у сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 січня 2014 року
N 22/2014

 

Опрос