Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины

Президент Украины
Указ Президента от 03.01.2012 № 1/2012
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до деяких указів Президента України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 445:

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

б) підпункти 1 і 2 пункту 3 доповнити словами "та топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

в) у пункті 4:

підпункт 4 доповнити словами "впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

підпункт 5 доповнити словами "топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

підпункт 18 доповнити словами "та виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт";

підпункт 21 після слів "реформування земельних відносин" доповнити словами "топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

підпункт 23 доповнити словами "здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

підпункт 32 доповнити словами "та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв";

доповнити пункт підпунктами 341 - 3411 такого змісту:

"341) організовує та здійснює державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та інших нормативно-правових актів;

342) організовує та здійснює впровадження географічних інформаційних систем, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

343) здійснює координацію топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

344) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

345) погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

346) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної мережі, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

347) проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону;

348) веде державний облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання;

349) організовує та забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

3410) розробляє інноваційні пропозиції, пов'язані з використанням національних геоінформаційних ресурсів;

3411) забезпечує:

функціонування та розвиток державної геодезичної і гравіметричної мережі та мереж спеціального призначення;

створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;

створення і застосування геоінформаційних систем;

проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для їх виконання на конкурсних засадах і здійснення в установленому порядку оплати цих робіт;

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону і формування відповідної бази картографічних даних;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аеро- та космічних зйомок, у тому числі за участю іноземних установ;

формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних;

розроблення нормативно-технічної документації з питань геодезії та картографії;

припинення відповідно до законодавства всіх видів топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил";

г) підпункт 6 пункту 6 доповнити словами "а також здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

д) підпункт 2 пункту 11 після слів "земельних відносин" доповнити словами "здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності";

2) у пункті 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500 (зі змінами, внесеними Указом від 14 вересня 2011 року N 915):

а) в абзаці четвертому підпункту 20 слова "створення національної інфраструктури геопросторових даних, впровадження географічних інформаційних систем" виключити;

б) підпункт 24 виключити;

3) статтю 2 Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року N 965 "Про внесення зміни до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України" викласти в такій редакції:

"2. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2013 року".

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 січня 2012 року
N 1/2012

 

Опрос