Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проекте программы социально-экономического и культурного развития области на 2009 год

Областная государственная администрация
Распоряжение от 13.01.2009 № 22

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.01.2009 р. N 22

Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік

Порівняльний аналіз основних макроекономічних показників розвитку області за 2008 рік та аналіз ефективності виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2008 рік засвідчують стабільний розвиток області у відповідності до затвердженої Стратегії розвитку на період до 2015 року, середньострокових програм соціально-економічного розвитку та окремих галузей економіки.

Водночас, вплив загальнодержавної фінансової кризи на соціально-економічні процеси в області, а також недостатньо ефективна державна політика стимулювання розвитку сільського господарства та окремих галузей харчової промисловості, зокрема м'ясопереробної, цукрової, спиртової, відсутність дієвих законодавчих бар'єрів надходження в державу низькоякісних сировинних ресурсів та товарів широкого і тривалого використання зумовили суттєве уповільнення темпів соціально-економічного розвитку області у другому півріччі 2008 року.

Вплив вищезазначених чинників, а також нестабільність у фінансовому секторі економіки створює ризики для сталого розвитку області у 2009 році та ставить додаткові завдання щодо стабілізації макроекономічних показників, ринку праці, виконання завдань щодо мобілізації доходів до зведеного бюджету області.

Відповідно, при розрахунку основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік (далі - Програма), формуванні пріоритетів розвитку та основних заходів, спрямованих на виконання Програми, враховано вплив фінансової кризи на соціально-економічні процеси в області, проекти та діючі регіональні цільові програми розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери.

Основною метою розвитку області у 2009 році визначено досягнення макроекономічної стабілізації на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, соціальний захист та зайнятість населення. Реалізація мети Програми дозволить стабілізувати податкову базу області, не допустити різкого зростання рівня безробіття, зберегти кадровий потенціал підприємств, не знижувати стандарти життєзабезпечення громадян.

Незважаючи на суттєвий вплив фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в області, у 2009 році прогнозується стабілізація, а в окремих випадках незначне зростання, основних макроекономічних показників. Так, у 2009 році приріст валового регіонального продукту по області становитиме 0,2 %, а валова додана вартість зросте на 0,1 % і становитиме (у фактичних цінах) 8,6 млрд. гривень. Таких показників буде досягнуто за рахунок приросту обсягів виробництва валової продукції сільського господарства (на 0,7 %), номінального приросту обсягів виконаних будівельних робіт (на 10 %), активізації зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, зростання обороту роздрібної торгівлі (на 14 %). Прогнозується незначне скорочення обсягів промислового виробництва (на 2,2 %), що пов'язано, в основному, із скороченням виробництва у окремих галузях харчової промисловості через недостатність сировинних ресурсів. Водночас, нарощення власної сировинної бази, вжиття заходів щодо організації її переробки на місцевих підприємствах, збільшення обсягів інвестицій у агропромисловий комплекс створить умови для нарощення обсягів виробництва у 2010 році.

Вжиті у рамках реалізації Програми заходи дозволять мінімізувати вплив кризи на соціальні процеси в області. Зокрема, номінальна заробітна плата в області зросте на 19,3 % і на 9,8 відсоткових пункти перевищуватиме прогнозний рівень зростання індексу споживчих цін. На ринку праці будуть реалізовані заходи обласних програм зайнятості, розвитку малого підприємництва, регіональних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити чи реконструювати) 26,5 тис. робочих місць, у тому числі 9 тис. місць - у сфері малого бізнесу.

Порівняльний аналіз макроекономічних показників розвитку області вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів області та виконання завдань щодо мобілізації платежів до Державного бюджету України.

У 2009 році не планується скорочення кількості об'єктів соціальної сфери - шкіл, лікарень, закладів культури тощо.

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів відповідальними виконавцями.

Заходи Програми передбачають удосконалення існуючих та формування нових механізмів, які забезпечуватимуть виконання мети і завдань Програми на 2009 рік та середньострокову перспективу. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів та виконання затверджених в установленому порядку регіональних цільових програм.

З метою досягнення макроекономічної стабілізації в області, мінімізації негативних соціальних наслідків, відповідно до статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пропозицій колегії обласної державної адміністрації щодо проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2009 рік:

1. Схвалити проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2009 рік (далі - проект Програми), що додається.

2. Доручити Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

2.1. Оперативно, по мірі надходження статистичної звітності за 2008 рік, вносити зміни до основних показників проекту Програми на 2009 рік;

2.2. Подати проект Програми на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до регламенту обласної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Опрос