Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет дохода за предыдущий календарный год, который предшествует году перехода на упрощенную систему налогообложения

ЛІГА:ЗАКОН
Алгоритм от 03.01.2012
Утратил силу

Алгоритм складання

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

 Назва показника

 Номер рядка

 Пояснення щодо заповнення

Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року

4

Якщо протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, фізичною особою - підприємцем не приймалося самостійне рішення щодо припинення ФОП, тобто не скасовувалася державна реєстрація, ставиться відмітка напроти слова «первинна».  Якщо протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, фізична особа - підприємець самостійно прийняла рішення про припинення ФОП, але через деякий час знову зареєструвалася  як ФОП, тобто всі події відбувалися протягом одного календарного року, ставиться відмітка напроти слова «повторна».

Якщо протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, юридичною особою не вносилися зміни до державної реєстрації, ставиться відмітка  напроти слова «первинна». Якщо протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування,  юридичною особою були внесені зміни до державної реєстрації, ставиться відмітка напроти слова «повторна» (запитання-відповідь «В якому випадку ЮО проставляє позначку навпроти слова «первинна» або «повторна» при заповненні рядка «Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна або повторна» п. 4 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування?» за кодом 240.01 з «Єдиної бази податкових знань»)

Доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній календарний рік

 5

 

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)

 5.1

Доходи, отримані суб'єктом господарювання, визначаються з урахуванням пп. 292.1 –2 92.11 та 292.15 ПКУ.

У рядку 5.1 зазначається дохід у грошовій формі. Відвантажений без оплати товар (надані без оплати послуги) до переходу на єдиний податок не враховуються у визначенні доходу. 

Якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума  доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

З метою визначення обсягу доходу, що надає право на застосування спрощеної системи оподаткування, не враховується дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за усі попередні (звітні) періоди (п. 292.15 ПКУ).

До доходу не включаються:

• отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування;

• доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

5.2

Доходи, отримані суб'єктом господарювання, визначаються з урахуванням пп. 292.1 – 292.11 та 292.15 ПКУ.

Суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, включаються до доходу лише для платників єдиного податку 3 групи за ставкою 3 % (зі сплатою ПДВ) та всіх платників єдиного податку 4 та 6 груп (п. 292.3 ПКУ).

Для визначення права на застосування спрощеної системи оподаткування сума неповерненого кредиту, термін повернення якого не настав, при обчисленні обсягу доходу суб'єкта господарювання не враховується (пп. 3 п. 292.11 ПКУ)

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

5.3 

Доходи, отримані суб'єктом господарювання, визначаються з урахуванням пп. 292.1 – 292.11 та 292.15 ПКУ.

У рядку 5.3 враховується лише вартість товарів (робіт, послуг), отриманих згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, що не передбачають грошової чи іншої компенсації їх вартості або їх повернення, а також вартість товарів, отриманих на відповідальне зберігання та використаних суб'єктом господарювання

інші доходи

5.4

Доходи, отримані суб'єктом господарювання, визначаються з урахуванням пп. 292.1 – 292.11 та 292.15 ПКУ.

У рядку 5.4 зазначається інший дохід, який не відображено в пунктах 5.1 – 5.3 Розрахунку

Загальна сума отриманих доходів (пункт 5.1 + пункт 5.2  + пункт 5.3 + пункт 5.4)

 

Вказується загальна сума отриманих доходів, яка переноситься до рядка 12 Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Якщо загальна сума отриманих доходів більша, ніж гранично допустима для групи, до якої планує перейти суб'єкт господарювання, необхідно переглянути вибір групи

Опрос