Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сомнительная финансовая операция

Государственная налоговая служба Украины
Положение, Приказ от 17.11.2011 № 155

Сумнівна фінансова операція

будь-яка дія щодо активів, вартість яких дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), за наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та яка має одну або більше таких ознак:

1) обставини здійснення операції свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності хоча б одного з її учасників, здійснення операції при незвичних або невиправдано заплутаних умовах;

 2) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена КМУ до переліку офшорних зон;

3) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

 4) зарахуванню або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча одна із сторін - учасників фінансової операції є юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній країні (на території);

 5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи чи списання коштів з поточного рахунка юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної особи у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

6) переказ юридичною особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

8) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;

9) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

10) проведення фінансових операцій за правочинами, форму розрахунків за якими не визначено;

11) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);

12) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;

13) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;

14) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг, або здійснюється подальший перепродаж без перетину митного кордону України;

15) надання кредитних коштів юридичній особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів;

16) використання під час здійснення операції коштів без підтвердження джерела їх походження або із приховуванням чи перекручуванням відомостей про походження коштів чи про їх власника;

17) наявність обґрунтованої підозри, що здійснювана операція суперечить вимогам законодавства або іншим чином веде до завдання збитків державі, іншим суб'єктам правових відносин (вимоги ПКУ враховуються тільки в частині питань правомірності відшкодування відшкодованого ПДВ та застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ);

18) сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників;

19) здійснення операції у зовнішньоекономічній діяльності, за якою рівень цін не відповідає рівню цін на аналогічну продукцію (товари, роботи, послуги), що склався на світовому ринку;

20) здійснення попередньої оплати за імпортними контрактами, предметом яких є імпорт товарів (робіт, послуг) нематеріального характеру на суму, що перевищує 30 % вартості таких товарів (робіт, послуг);

21) здійснення операцій, за якими одні і ті самі корпоративні права, цінні папери та інші фінансові інструменти неодноразово продаються і викуповуються однією і тією ж особою;

22) при проведенні різного роду розіграшів, конкурсів, акцій із врученням призів, оформлення яких здійснюється у вигляді продажу таких виграшів за цінами, значно нижчими їх ринкової вартості;

23) переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку-бенефіціара та країна резидента-бенефіціара різні; 24) взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями;

 25) отримання юридичною особою товарів, послуг з використанням новітніх технологій без безпосереднього контакту з ними;

 26) регулярне укладення юридичною особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;

 27) продаж (купівля) юридичною особою емісійних цінних паперів, не включених до біржового списку;

 28) набуття права власності на пакет цінних паперів, сумарна номінальна вартість яких перевищує суму, визначену частиною першою ст. 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", за договорами дарування або міни;

29) взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами;

 30) операції з фінансовими інструментами;

 31) регулярне здійснення юридичною особою фінансових операцій з векселями, якщо юридична особа не є професійним учасником ринку цінних паперів;

32) проведення фінансових операцій щодо внесення до статутних фондів господарських товариств цінних паперів у розмірах, які перевищують 50 % статутного фонду підприємства, що реєструється;

 33) купівля особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість;

34) здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів (крім біржових операцій) без фактичної поставки активів між учасниками операції;

35) операції з цінними паперами, про які з офіційних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

 36) наявність руху державного майна без отримання відповідного дозволу від органу, який здійснює управління таким майном;

37) регулярне одержання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам;

38) здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни;

 39) проведення фінансових операцій з нерезидентами, стосовно яких відсутня копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

 40) інші обставини фінансово-господарської діяльності, якщо є підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів.

(Державна податкова служба України, Наказ "Положення про порядок ведення банку даних про сумнівні фінансові операції" від 17.11.2011 N 155)

Опрос