Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия (лаборатории) по оценке качества животноводческой продукции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): ________________________________

Види послуг, що надає підприємство (лабораторія) ______________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень на 01 січня, усього

 

 

 

 

 

 

Проведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукції

 

 

 

 

 

 

Наявність обладнання для проведення оцінки якості продукції:

 

 

 

 

 

 

молока

 

 

 

 

 

 

м'яса

 

 

 

 

 

 

вовни

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос