Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Показатели деятельности предприятия (лаборатории) по оценке качества животноводческой продукции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Показники діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Показники

Відповідність вимогам

Наявність обладнання для проведення оцінки якості тваринницької продукції

 

молока за:

 

щільністю, кислотністю, чистотою

 

сухою речовиною

 

вмістом білка, жиру, соматичних клітин

 

бактеріальною забрудненістю за редуктазною пробою

 

класом за сичужно-бродильною пробою

 

інгибіруючими речовинами

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів

 

м'яса за:

 

загальною вологою

 

вмістом білка, жиру, золи

 

кислотністю

 

вологоутримувальною здатністю

 

жирнокислотним складом жирової тканини

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів

 

вовни за:

 

тонкістю, довжиною, густотою

 

кількістю жиру та поту

 

виходом митої вовни

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос