Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид тварин _________________________________, порода __________________________________

Показники

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

Середньорічне поголів'я донорів на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

Середньорічне поголів'я донорів в інших організаціях на 01 січня, усього голів (за угодами)

 

 

 

 

 

Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук

 

 

 

 

 

Одержано ембріонів для використання, штук:

 

 

 

 

 

без заморожування

 

 

 

 

 

в кріоконсервованому вигляді

 

 

 

 

 

Реалізація ембріонів, штук

 

 

 

 

 

Проведено ембріотрансплантацій

 

 

 

 

 

Приживлення ембріонів, %

 

 

 

 

 

Закупівля маточного поголів'я, голів

 

 

 

 

 

Закупівля генетичного матеріалу:

 

 

 

 

 

сперми, доз

 

 

 

 

 

ембріонів, штук

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос