Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия (лаборатории) генетического контроля

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види тварин _______________________________________________________________

Показники

Відповідність вимогам за методикою

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень, усього

 

 

 

 

 

 

Проведено досліджень на 01 січня, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

тестування тварин за еритроцитарними антигенами

 

 

 

 

 

 

проведення цитогенетичної експертизи

 

 

 

 

 

 

визначення поліморфних білкових та ферментних систем

 

 

 

 

 

 

тестування тварин за ДНК-маркерами

 

 

 

 

 

 

наявність банку реагентів

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитарними антигенами

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизи

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерами

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) генетичного контролю (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос