Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Показатели деятельности контрольно-испытательной станции [племенное дело в животноводстве]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Показники діяльності контрольно-випробувальної станції

 

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

 

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види послуг, що надає контрольно-випробувальна
станція ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Наявність спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

 

 

 

 

 

 

Наявність скотомісць, одиниць

 

 

 

 

 

 

Наявність поголів'я, що перебувають на оцінці на 01 січня, усього голів (за видом та статтю)

 

 

 

 

 

 

Скотарство

 

 

 

 

 

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми

 

 

 

 

 

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів

 

 

 

 

 

 

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

 

 

 

 

 

 

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

 

 

 

 

 

 

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

 

 

 

 

 

 

Продуктивність первісток:

 

 

 

 

 

 

до стандарту породи (у молочному скотарстві), %

 

 

 

 

 

 

молочність (у м'ясному скотарстві), кг

 

 

 

 

 

 

Середня кількість накопиченої сперми на 1 голову ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Поголів'я ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

 

 

 

 

 

 

Свинарство

 

 

 

 

 

 

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

 

 

 

 

 

 

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од.

 

 

 

 

 

 

Товщина шпику на рівні 6 - 7 грудного хребця, мм

 

 

 

 

 

 

Довжина туші, см

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість тварин кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан контрольно-випробувальної станції (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос