Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт присвоения статуса заводской конюшни

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Акт присвоєння статусу заводської конюшні

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Поголів'я коней, усього голів ____________________________________________________________,
у тому числі жеребців-плідників _________________________________________________________

Наявність парувальних пунктів __________________________________________________________

Поголів'я жеребців-плідників, переданих за контрактом у господарства
_____________________________________________________________________________________

Спаровано та осіменено конематок за поточний рік _________________________________________

Спаровано та осіменено конематок в середньому за останні 4 роки ____________________________

Загальна кількість конематок, що є в зоні обслуговування, % _________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________,
                                                                                                 (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вид, порода, напрям продуктивності)

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Опрос