Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производственно-хозяйственной деятельности заводской конюшни

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

_____ р.

_____ р.

_____ р.

_____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я коней на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі жеребців-плідників, усього

10

 

 

 

 

 

за породами:

 

 

 

 

 

 

верхові

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

рисисті

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість чистопородних коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі жеребців-плідників, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Класний склад жеребців-плідників, голів:

 

 

 

 

 

 

класу "еліта"

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід лошат на 100 конематок, голів

70

 

 

 

 

 

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:

 

 

 

 

 

 

при ручному паруванні

25 - 30

 

 

 

 

 

при штучному осіменінні за рік

150 - 200

 

 

 

 

 

Спаровано та осіменено конематок жеребцями-плідниками у визначеному регіоні, голів

 

 

 

 

 

 

%

30

 

 

 

 

 

у тому числі штучно

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість господарств, що працюють за угодою із заводською конюшнею

 

 

 

 

 

 

Кількість жеребців-плідників, записаних до Державної книги племінних тварин, голів

 

 

 

 

 

 

Кількість жеребців-плідників, оцінених за якістю потомків, усього голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

у тому числі тих, що одержали 10 - 8 балів, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

7 балів та нижче, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Наявність парувальних пунктів, шт.

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї голови, грн

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість коней кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос