Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности и производственно-хозяйственной деятельности предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

 

Область:

_______________________________________________________

 

Район:

_______________________________________________________

 

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

 

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид тварин ________________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я плідників усього (подається за породами) на 01 січня, голів

 

 

 

 

 

 

У тому числі ремонтних, голів

 

 

 

 

 

 

з визначеною племінною цінністю за походженням

 

 

 

 

 

 

чистопородних і IV покоління

 

 

 

 

 

 

класу "еліта-рекорд"

 

 

 

 

 

 

класу "еліта"

 

 

 

 

 

 

I класу і нижче

 

 

 

 

 

 

що пройшли генетичну експертизу, %

100

 

 

 

 

 

Одержано сперми:

 

 

 

 

 

 

нативної, усього тис. мл

 

 

 

 

 

 

на одного плідника, мл

 

 

 

 

 

 

Наморожено сперми, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

на одного плідника, доз

 

 

 

 

 

 

Наявність сперми в сховищах, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Наявність замороженої сперми бугаїв-плідників поліпшувачів у сховищах, %

40

 

 

 

 

 

Наморожено сперми від бугаїв-плідників, що перевіряються, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано сперми, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано на одне плідне осіменіння, доз

3

 

 

 

 

 

Реалізовано сперми від поліпшувачів, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

від усієї реалізованої сперми, %

 

 

 

 

 

 

Поставлення бугаїв-плідників на оцінку за якістю потомків, господарства

Не менше 3 господарств

 

 

 

 

 

Оцінка плідників за якістю потомків, голів:

 

 

 

 

 

 

поставлено на оцінку

 

 

 

 

 

 

знято з оцінки

 

 

 

 

 

 

виявлено поліпшувачів

 

 

 

 

 

 

Наявність маточного поголів'я в зоні обслуговування, голів

 

 

 

 

 

 

Обсяги штучного осіменіння в зоні обслуговування, усього тис. голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі осіменіння тварин у господарствах населення, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Осіменено поліпшувачами маток, голів

 

 

 

 

 

 

від усього осімененого поголів'я, %

 

 

 

 

 

 

Використання сперми бугаїв-плідників, уключеної до каталогу для відтворення маточного поголів'я, %

100

 

 

 

 

 

Вихід молодняку на 100 маток сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в зоні обслуговування, голів

 

 

 

 

 

 

Придбання племінного молодняку, голів

 

 

 

 

 

 

Придбання сперми, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано плідників, голів

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос