Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Результаты деятельности селекционного центра определенной отрасли животноводства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Результати діяльності селекційного центру певної галузі тваринництва

Область:

________________________________________________________

Район:

________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид діяльності*

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення)

Розробка та виконання програм селекції сільськогосподарських тварин за видами та породами тварин

 

селекційних планів

 

Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва

 

Участь у створенні селекційних досягнень

 

Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення

 

Створення автоматизованої бази даних племінних тварин

 

Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин

 

Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях

 

Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва)

 

Створення та ведення автоматизованої системи управління племінною справою в певній галузі тваринництва

 

Наявність інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси

 

Проведення ідентифікації тварин за результатами генетичної експертизи походження тварин та аномалій тварин

 

Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин

 

____________
* До переліку видів діяльності можуть уключатися інші види, виконання яких забезпечує суб'єкт племінної справи у тваринництві зі статусом селекційного центру.

Керівник __________ ____________________
                            (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Національна академія аграрних наук України

_______________ ______________________
          (підпис)                         (ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос