Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по пчеловодству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з бджільництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _______________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість основних бджолиних сімей на 01 січня

 

 

 

 

 

 

Питома вага чистопородних сімей на пасіці, %

 

 

 

 

 

 

Кількість запасних маток на день присвоєння статусу, шт.

 

 

 

 

 

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю, кг

 

 

 

 

 

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю до середнього районного показника, %

 

 

 

 

 

 

Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в останній сезон, шт.

 

 

 

 

 

 

Кількість сімей класу "еліта" і I класу від загальної кількості на пасіці на початок року, %

 

 

 

 

 

 

Виведено всього плідних маток за сезон, шт.

 

 

 

 

 

 

Було використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток, шт.

 

 

 

 

 

 

Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону, шт.

 

 

 

 

 

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

 

 

 

 

 

 

Кількість стільників з бджолами перед медозбором, шт.:

 

 

 

 

 

 

на рамці 435 х 300 мм (стандартна)

 

 

 

 

 

 

на рамці 435 х 230 мм (багатокорпусна)

 

 

 

 

 

 

Відхід бджіл за період зимівлі, %

 

 

 

 

 

 

Реалізовано, шт.:

 

 

 

 

 

 

племінних бджоломаток

 

 

 

 

 

 

племінних бджолопакетів

 

 

 

 

 

 

племінних бджолосімей

 

 

 

 

 

 

Методи селекції бджіл, що застосовуються (так, ні):

 

 

 

 

 

 

відбір за якістю потомства

 

 

 

 

 

 

племінний підбір і контроль

 

 

 

 

 

 

спарювання маток і трутнів

 

 

 

 

 

 

лінійне розведення

 

 

 

 

 

 

розведення "в собі" популяції закритого типу

 

 

 

 

 

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

 

 

 

 

 

 

Відповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи (так, ні)

 

 

 

 

 

 

Результати лабораторних досліджень показників екстер'єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності (зазначаються результати, установа, номер та дата проведення лабораторних досліджень)

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос