Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по шелководству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи із шовківництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода шовковичного шовкопряда ___________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 3 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

Кількість яєць в 1 г грени, шт.

1650

 

 

 

 

Тривалість інкубації грени, діб

10

 

 

 

 

Масовий вихід гусені, діб

3

 

 

 

 

Вихід гусені з грени, %

90

 

 

 

 

Кількість гусені в 1 г, шт.

2100

 

 

 

 

Тривалість вигодівлі, діб

28

 

 

 

 

Завивка коконів, діб

3

 

 

 

 

Життєздатність гусені, %

90

 

 

 

 

Загальний урожай коконів з 1 г гусені, кг

4,0

 

 

 

 

Наявність, %:

 

 

 

 

 

глухарів

1,0 - 2,0

 

 

 

 

кара-пачаха

0,5 - 1,0

 

 

 

 

Маса сортового кокона, г

1,8 - 2,0

 

 

 

 

Шовконосність живих коконів, %

21,0 - 22,0

 

 

 

 

Шпичасті кокони, %

0,01

 

 

 

 

Кокони з тонкими полюсами, %

0,01

 

 

 

 

Бездефектні кокони, %

80,0

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос