Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт присвоения статуса субъекта племенного дела по рыбоводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з рибництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Дані на день присвоєння статусу:

порода, тип, вид риби _________________________________________________________________;

кількість маточного матеріалу на 01 січня ______ року:

самки ___________ особин;

самці ___________ особин;

кількість ремонтного матеріалу:

восьмилітки та старші _______ особин;

семилітки ___________ особин;

шестилітки ___________ особин;

п'ятилітки ___________ особин;

чотирилітки ___________ особин;

трилітки ___________ особин.

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________,
                                                                                    (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається розведенням _____________________________________________________________
                                                                                                                          (вид, порода)

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Опрос