Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по рыбоводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з рибництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид риби, порода _______________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 2 роки

Примітка

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

Наявність маточного та ремонтного поголів'я на 01 січня, особин:

 

 

 

 

самки

 

 

 

 

самці

 

 

 

 

восьмилітки та старші

 

 

 

 

семилітки

 

 

 

 

шестилітки

 

 

 

 

п'ятилітки

 

 

 

 

чотирилітки

 

 

 

 

трилітки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

Середня маса маточного та ремонтного поголів'я, г:

 

 

 

 

самки

 

 

 

 

самці

 

 

 

 

восьмилітки та старші

 

 

 

 

семилітки

 

 

 

 

шестилітки

 

 

 

 

п'ятилітки

 

 

 

 

чотирилітки

 

 

 

 

трилітки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

Класна структура плідників (лише для коропа), %:

 

 

 

 

"еліта"

 

 

 

 

I клас

 

 

 

 

II клас

 

 

 

 

Робоча плодючість самок, тис. особин/голову:

 

 

 

 

ікри

 

 

 

 

7-денних мальків

 

 

 

 

Реалізовано племінного матеріалу, особин:

 

 

 

 

самок

 

 

 

 

самців

 

 

 

 

чотирирічки та старші

 

 

 

 

трирічки

 

 

 

 

молодші вікові групи (вказати які)

 

 

 

 

Реалізовано рибопосадкового матеріалу, особин

 

 

 

 

дворічки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

однорічки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

личинки та мальки

 

 

 

 

Реалізовано товарної риби, тонн

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос