Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт присвоения статуса субъекта племенного дела по птицеводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з птахівництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _________________________________

Комісія у складі:
______________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________,
                                                                                   (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається розведенням ______________________________________________________________
                                                                                                     (вид, порода та напрям продуктивності птиці)

Висновок комісії: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Опрос