Идет загрузка документа (1228 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов по племенному делу по птицеводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів з племінної справи з птахівництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид птиці, порода ____________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я дорослої птиці на 01 січня, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Середнє поголів'я дорослої птиці, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Середня несучість за продуктивний період, тис. штук

 

 

 

 

 

 

Оборот стада (по яєчних та м'ясних курях, перепелах)

 

 

 

 

 

 

Використання яєць на племінні цілі (власне відтворення та комплектування племінних стад) від валового виробництва, %*

 

 

 

 

 

 

Вивід молодняку, %

 

 

 

 

 

 

Падіж молодняку, %

 

 

 

 

 

 

Падіж дорослої птиці, %

 

 

 

 

 

 

Примусове бракування дорослої птиці, %

 

 

 

 

 

 

Кількість селекційних гнізд у лінії, шт.**

 

 

 

 

 

 

Відведено молодняку, голів:**

 

 

 

 

 

 

від гніздової несучки

 

 

 

 

 

 

від гніздового самця

 

 

 

 

 

 

Кількість дочок на оцінці в селекційному стаді, голів:**

 

 

 

 

 

 

від гніздової несучки

 

 

 

 

 

 

від гніздового самця

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

____________
* У племінному заводі включається використання яєць на власне відтворення та комплектування племінних стад в ППР-1; у ППР-1 - для комплектування племінних стад ППР-2.

** Показники заповнюються тільки племінними заводами.

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос