Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов по племенному делу по птицеводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з птахівництва

Область:

______________________________________________________

Район:

______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________

Вид птиці, порода _______________________________________________

____________
* У племінному заводі включається використання яєць для власного відтворення та комплектування племінних стад у ППР-1; у ППР-1 - для комплектування племінних стад у ППР-2.

** Показники заповнюють тільки племінні заводи.

Керівник ___________ _____________________
                               (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос