Идет загрузка документа (1228 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов по племенному делу по птицеводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів з племінної справи з птахівництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид птиці, порода ____________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я дорослої птиці на 01 січня, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Середнє поголів'я дорослої птиці, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Середня несучість за продуктивний період, тис. штук

 

 

 

 

 

 

Оборот стада (по яєчних та м'ясних курях, перепелах)

 

 

 

 

 

 

Використання яєць на племінні цілі (власне відтворення та комплектування племінних стад) від валового виробництва, %*

 

 

 

 

 

 

Вивід молодняку, %

 

 

 

 

 

 

Падіж молодняку, %

 

 

 

 

 

 

Падіж дорослої птиці, %

 

 

 

 

 

 

Примусове бракування дорослої птиці, %

 

 

 

 

 

 

Кількість селекційних гнізд у лінії, шт.**

 

 

 

 

 

 

Відведено молодняку, голів:**

 

 

 

 

 

 

від гніздової несучки

 

 

 

 

 

 

від гніздового самця

 

 

 

 

 

 

Кількість дочок на оцінці в селекційному стаді, голів:**

 

 

 

 

 

 

від гніздової несучки

 

 

 

 

 

 

від гніздового самця

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

____________
* У племінному заводі включається використання яєць на власне відтворення та комплектування племінних стад в ППР-1; у ППР-1 - для комплектування племінних стад ППР-2.

** Показники заповнюються тільки племінними заводами.

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 35 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з птахівництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _________________________________

Комісія у складі:
______________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________,
                                                                                   (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається розведенням ______________________________________________________________
                                                                                                     (вид, порода та напрям продуктивності птиці)

Висновок комісії: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 36 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до суб'єктів племінної справи з рибництва

Показники

Вимоги до племінного заводу

короп (будь-які породи)

амурський сазан

білий та строкатий товстолобики

білий амур

чорний амур

веслоніс

осетер сибірський, осетер російський, білуга, севрюга, гібриди осетрових

стерлядь

канальний сом

кларієвий африканський сом

європейський сом, судак та щука

тиляпія (будь-які види)

буфало (будь-які види)

лин

пелядь, сиг

форель райдужна

голець, палія, форель струмкова, дунайський лосось

кефалеві, камбалові, лаврак, дорадо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Мінімальна кількість плідників (самок), особин

100

50

100

50

10

20

10
(білуга - 5)

80

70

70

50

200

30

80

100

200

20

50

Класна структура плідників, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"еліта"

75

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I клас

25

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II клас

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робоча плодючість самок, тис. особин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ікри

350

300

400

400

-

100

-

20

30

-

-

-

-

-

-

1,6

-

-

7-денних мальків

220

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стандарти маси ремонтного поголів'я, г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цьоголітки

50

40

40

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

дволітки

1300

800

800

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

трилітки

2500

1250

2000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

чотирилітки

3600

1750

3500

3500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

-

-

(додаток 37 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до структури ставкових площ суб'єктів племінної справи з рибництва за умови ставкового вирощування

Категорії ставів

Площа ставів, %

Мінімальна кількість ставів, штук

Глибина ставів, м

Нерестові

0,03

4

0,2 - 1,1

Вирощувальні

1,1

4

1,0 - 1,2

Зимувальні ремонтні

5,0

5

Непромерзаючий шар - 1,2

Зимувальні маточні

3,6

3

Непромерзаючий шар - 1,2

Літні ремонтні

36,0

4

1,2 - 1,6

Літні маточні

54,2

4

1,2 - 1,8

Карантинні

0,15

4

1,2 - 1,8

Інкубаційний цех з підігрівом води

 

 

 

(додаток 38 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з рибництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид риби, порода _______________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 2 роки

Примітка

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

Наявність маточного та ремонтного поголів'я на 01 січня, особин:

 

 

 

 

самки

 

 

 

 

самці

 

 

 

 

восьмилітки та старші

 

 

 

 

семилітки

 

 

 

 

шестилітки

 

 

 

 

п'ятилітки

 

 

 

 

чотирилітки

 

 

 

 

трилітки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

Середня маса маточного та ремонтного поголів'я, г:

 

 

 

 

самки

 

 

 

 

самці

 

 

 

 

восьмилітки та старші

 

 

 

 

семилітки

 

 

 

 

шестилітки

 

 

 

 

п'ятилітки

 

 

 

 

чотирилітки

 

 

 

 

трилітки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

Класна структура плідників (лише для коропа), %:

 

 

 

 

"еліта"

 

 

 

 

I клас

 

 

 

 

II клас

 

 

 

 

Робоча плодючість самок, тис. особин/голову:

 

 

 

 

ікри

 

 

 

 

7-денних мальків

 

 

 

 

Реалізовано племінного матеріалу, особин:

 

 

 

 

самок

 

 

 

 

самців

 

 

 

 

чотирирічки та старші

 

 

 

 

трирічки

 

 

 

 

молодші вікові групи (вказати які)

 

 

 

 

Реалізовано рибопосадкового матеріалу, особин

 

 

 

 

дворічки

 

 

 

 

дволітки

 

 

 

 

однорічки

 

 

 

 

цьоголітки

 

 

 

 

личинки та мальки

 

 

 

 

Реалізовано товарної риби, тонн

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 39 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з рибництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Дані на день присвоєння статусу:

порода, тип, вид риби _________________________________________________________________;

кількість маточного матеріалу на 01 січня ______ року:

самки ___________ особин;

самці ___________ особин;

кількість ремонтного матеріалу:

восьмилітки та старші _______ особин;

семилітки ___________ особин;

шестилітки ___________ особин;

п'ятилітки ___________ особин;

чотирилітки ___________ особин;

трилітки ___________ особин.

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________,
                                                                                    (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається розведенням _____________________________________________________________
                                                                                                                          (вид, порода)

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 40 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до племінних станцій із шовківництва та гренажних заводів

Показники

Вимоги

до племінної станції із шовківництва

до гренажного заводу

Кількість порід, шт.

Не менше чотирьох

Не менше двох

Кількість ліній однієї породи (породної групи), шт.

Не менше двох

Кількість родин у кожній лінії, шт.

Не менше 25 із загальної кількості особин 12500 штук (6 г)

Вихід гусені з грени, %

Не менше 95

Не менше 90

Життєздатність гусені, %

Не менше 93

Не менше 90

Маса кокона, г

1,9 - 2,0

1,8

Шовконосність коконів, %

Відповідна для даної породи (20 - 22)

Урожай коконів з 1 г гусені, кг

Не нижче 4,0

Не нижче 3,5

(додаток 41 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи із шовківництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода шовковичного шовкопряда ___________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 3 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

Кількість яєць в 1 г грени, шт.

1650

 

 

 

 

Тривалість інкубації грени, діб

10

 

 

 

 

Масовий вихід гусені, діб

3

 

 

 

 

Вихід гусені з грени, %

90

 

 

 

 

Кількість гусені в 1 г, шт.

2100

 

 

 

 

Тривалість вигодівлі, діб

28

 

 

 

 

Завивка коконів, діб

3

 

 

 

 

Життєздатність гусені, %

90

 

 

 

 

Загальний урожай коконів з 1 г гусені, кг

4,0

 

 

 

 

Наявність, %:

 

 

 

 

 

глухарів

1,0 - 2,0

 

 

 

 

кара-пачаха

0,5 - 1,0

 

 

 

 

Маса сортового кокона, г

1,8 - 2,0

 

 

 

 

Шовконосність живих коконів, %

21,0 - 22,0

 

 

 

 

Шпичасті кокони, %

0,01

 

 

 

 

Кокони з тонкими полюсами, %

0,01

 

 

 

 

Бездефектні кокони, %

80,0

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 42 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи із шовківництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________
                                                                                                   (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________,
що займається розведенням шовковичного шовкопряда
породи _______________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 43 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до племінних заводів з бджільництва, племінних бджолорозплідників та племінних пасік з розведення бджіл за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного бджолорозплідника, племінної пасіки

1

2

3

Кількість основних бджолиних сімей на день присвоєння статусу

Мінімум
500

Мінімум
50

Порода бджіл, яка розводиться, та мінімальна питома вага (у %) чистопородних сімей на пасіці

85

75

Кількість запасних маток на день присвоєння статусу

Мінімум
50

Мінімум
20

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю протягом останніх 3 років (у %) до середньорайонного показника

116 - 120

110 - 115

Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в останній сезон, штук

10

8

Кількість сімей класу "еліта" і I класу (%) від загальної їх кількості на пасіці на день присвоєння статусу

60

50

Використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток

500

100

Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону в середньому за 3 роки, штук

4 - 4,5

3 - 3,5

Виведено всього плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук

2000 - 2300

300 - 350

Реалізовано плідних маток у сезон у середньому за останні 3 роки, штук

1500 - 2000

250 - 300

Реалізовано племінних бджолопакетів, бджолосімей, штук

250

25

Методи селекції бджіл, що застосовуються:

Так

Так

відбір за якістю потомства

Так

Так

племінний підбір і контроль

Так

Так (для бджолорозплідника)

спарювання маток і трутнів

Так

 

лінійне розведення

Так

Так (для бджолорозплідника)

розведення "в собі" популяції закритого типу

Так

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінювання

5

4

Відповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи

Так

Так

Благополуччя пасіки щодо карантинних хвороб бджіл

Так

Так

Результати лабораторних досліджень показників ектер'єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності

Так

Так

(додаток 44 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з бджільництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _______________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість основних бджолиних сімей на 01 січня

 

 

 

 

 

 

Питома вага чистопородних сімей на пасіці, %

 

 

 

 

 

 

Кількість запасних маток на день присвоєння статусу, шт.

 

 

 

 

 

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю, кг

 

 

 

 

 

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю до середнього районного показника, %

 

 

 

 

 

 

Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в останній сезон, шт.

 

 

 

 

 

 

Кількість сімей класу "еліта" і I класу від загальної кількості на пасіці на початок року, %

 

 

 

 

 

 

Виведено всього плідних маток за сезон, шт.

 

 

 

 

 

 

Було використано в останній сезон матко-місць для одержання племінних маток, шт.

 

 

 

 

 

 

Отримано плідних маток від одного матко-місця протягом сезону, шт.

 

 

 

 

 

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

 

 

 

 

 

 

Кількість стільників з бджолами перед медозбором, шт.:

 

 

 

 

 

 

на рамці 435 х 300 мм (стандартна)

 

 

 

 

 

 

на рамці 435 х 230 мм (багатокорпусна)

 

 

 

 

 

 

Відхід бджіл за період зимівлі, %

 

 

 

 

 

 

Реалізовано, шт.:

 

 

 

 

 

 

племінних бджоломаток

 

 

 

 

 

 

племінних бджолопакетів

 

 

 

 

 

 

племінних бджолосімей

 

 

 

 

 

 

Методи селекції бджіл, що застосовуються (так, ні):

 

 

 

 

 

 

відбір за якістю потомства

 

 

 

 

 

 

племінний підбір і контроль

 

 

 

 

 

 

спарювання маток і трутнів

 

 

 

 

 

 

лінійне розведення

 

 

 

 

 

 

розведення "в собі" популяції закритого типу

 

 

 

 

 

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

 

 

 

 

 

 

Відповідність рівня ведення обліку продуктивності вимогам селекційної роботи (так, ні)

 

 

 

 

 

 

Результати лабораторних досліджень показників екстер'єру бджіл щодо підтвердження їх чистопородності (зазначаються результати, установа, номер та дата проведення лабораторних досліджень)

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 45 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з бджільництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _____________________________________________________
                                                                                                  (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________,
що займається розведенням бджіл
породи ______________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 46 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Результати діяльності селекційного центру певної галузі тваринництва

Область:

________________________________________________________

Район:

________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид діяльності*

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення)

Розробка та виконання програм селекції сільськогосподарських тварин за видами та породами тварин

 

селекційних планів

 

Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва

 

Участь у створенні селекційних досягнень

 

Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення

 

Створення автоматизованої бази даних племінних тварин

 

Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин

 

Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях

 

Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва)

 

Створення та ведення автоматизованої системи управління племінною справою в певній галузі тваринництва

 

Наявність інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси

 

Проведення ідентифікації тварин за результатами генетичної експертизи походження тварин та аномалій тварин

 

Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин

 

____________
* До переліку видів діяльності можуть уключатися інші види, виконання яких забезпечує суб'єкт племінної справи у тваринництві зі статусом селекційного центру.

Керівник __________ ____________________
                            (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Національна академія аграрних наук України

_______________ ______________________
          (підпис)                         (ініціали, прізвище)

М. П.

(додаток 47 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу селекційного центру

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Галузь тваринництва, вид _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порода, напрям продуктивності тварин ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія у складі: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________
                                                                                                 (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 48 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники

Вимоги

Максимальне навантаження на одного плідника підприємства (об'єднання):
баран (маточного поголів'я, голів)
цап (маточного поголів'я, голів)
кнур (кількість осіменінь)
жеребець (кількість осіменінь)

2000
1000
250
250

Питома вага бугаїв із походженням, підтвердженим генетичною експертизою, %

100

Вік ремонтних бугаїв при проведенні оцінки за спермопродуктивністю, місяців

12 - 15

Вік бугаїв, що перевіряються, при поставленні на оцінку і проведенні контрольного осіменіння корів, місяців

15 - 20

Запліднювальна здатність сперми бугаїв після першого осіменіння (230 голів маточного поголів'я), %

Не нижче 50

Наявність замороженої сперми плідників-поліпшувачів у сховищах (без урахування генофондової сперми) не менше, %

40

Періодичність ротації ліній, років:

 

у скотарстві

2

у вівчарстві

1

у козівництві

1

у свинарстві

1

у конярстві

3

Кількість замороженої сперми бугая-плідника молочних порід на час одержання результатів оцінки за якістю потомків, тис. доз

30

Мінімальна кількість господарств для оцінки бугая-плідника за якістю потомків

3

Зняття бугаїв-плідників з оцінки за якістю потомків, років

Не пізніше 6

Питома вага використання сперми бугаїв-плідників, уключених до каталогу для відтворення маточного поголів'я, %

100

(додаток 49 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

 

Область:

_______________________________________________________

 

Район:

_______________________________________________________

 

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

 

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид тварин ________________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я плідників усього (подається за породами) на 01 січня, голів

 

 

 

 

 

 

У тому числі ремонтних, голів

 

 

 

 

 

 

з визначеною племінною цінністю за походженням

 

 

 

 

 

 

чистопородних і IV покоління

 

 

 

 

 

 

класу "еліта-рекорд"

 

 

 

 

 

 

класу "еліта"

 

 

 

 

 

 

I класу і нижче

 

 

 

 

 

 

що пройшли генетичну експертизу, %

100

 

 

 

 

 

Одержано сперми:

 

 

 

 

 

 

нативної, усього тис. мл

 

 

 

 

 

 

на одного плідника, мл

 

 

 

 

 

 

Наморожено сперми, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

на одного плідника, доз

 

 

 

 

 

 

Наявність сперми в сховищах, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Наявність замороженої сперми бугаїв-плідників поліпшувачів у сховищах, %

40

 

 

 

 

 

Наморожено сперми від бугаїв-плідників, що перевіряються, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано сперми, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано на одне плідне осіменіння, доз

3

 

 

 

 

 

Реалізовано сперми від поліпшувачів, усього тис. доз

 

 

 

 

 

 

від усієї реалізованої сперми, %

 

 

 

 

 

 

Поставлення бугаїв-плідників на оцінку за якістю потомків, господарства

Не менше 3 господарств

 

 

 

 

 

Оцінка плідників за якістю потомків, голів:

 

 

 

 

 

 

поставлено на оцінку

 

 

 

 

 

 

знято з оцінки

 

 

 

 

 

 

виявлено поліпшувачів

 

 

 

 

 

 

Наявність маточного поголів'я в зоні обслуговування, голів

 

 

 

 

 

 

Обсяги штучного осіменіння в зоні обслуговування, усього тис. голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі осіменіння тварин у господарствах населення, тис. голів

 

 

 

 

 

 

Осіменено поліпшувачами маток, голів

 

 

 

 

 

 

від усього осімененого поголів'я, %

 

 

 

 

 

 

Використання сперми бугаїв-плідників, уключеної до каталогу для відтворення маточного поголів'я, %

100

 

 

 

 

 

Вихід молодняку на 100 маток сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в зоні обслуговування, голів

 

 

 

 

 

 

Придбання племінного молодняку, голів

 

 

 

 

 

 

Придбання сперми, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Реалізовано плідників, голів

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 50 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Бальна оцінка підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники

Галузі тваринництва, бали

Скотарство

свинарство

вівчарство

козівництво

конярство

молочне і молочно-м'ясне

м'ясне

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ведення селекційно-племінної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у проведенні щорічної комплексної оцінки сільськогосподарських тварин у суб'єктів господарювання регіону

 

5

 

5

 

2

 

5

 

5

 

5

Середня кількість племінних стад зі статусом племінного заводу та племінного репродуктора в одному районі визначеного регіону, з якими проводиться селекційно-племінна робота за угодами, одиниць

2,5 і більше

5

0,5 і більше

5

1,5 і більше

3

0,5 і більше

5

За наявності

5

0,5 і більше

5

2 - 2,4

3

0,1 - 0,4

3

0,5 - 1,4

2

0,1 - 0,4

3

х

х

0,1 - 0,4

3

1 - 1,9

2

х

х

0,1 - 0,4

1

х

х

х

х

х

х

Наявність племінних тварин визначеного регіону, записаних до державних книг племінних тварин

За наявності

2

За наявності

2

За наявності

5

За наявності

5

За наявності

5

За наявності

5

Племінна цінність плідників, від яких реалізується сперма
Бугаїв-плідників молочних і молочно-м'ясних порід:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага реалізованої сперми бугаїв-поліпшувачів, %

70 і більше

10

60 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

60 - 69

8

50 - 59

8

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 59

6

40 - 49

6

х

х

х

х

х

х

х

х

питома вага сперми бугаїв-плідників, оцінених за походженням, що перебувають на оцінці за якістю потомства, мають селекційний індекс +800 і вище та продуктивність їх матерів становить 160 % від стандарту породи за молочним жиром, %

21 - 25

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16 - 20

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10 - 15

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага чистопородних бугаїв-плідників спеціалізованих м'ясних порід, оцінених за якістю потомства як поліпшувачів, %

х

х

90 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

70 - 79

6

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага кнурів-плідників класу "еліта" віком до 5 років, оцінених за власною продуктивністю, %

х

х

х

х

70 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 69

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40 - 49

6

х

х

х

х

х

х

Питома вага баранів-плідників класу "еліта" віком до 7 років, оцінених за якістю потомства, %

х

х

х

х

х

х

100

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

90 - 99

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

5

х

х

х

х

Питома вага цапів-плідників класу "еліта" віком до 8 років, оцінених за якістю потомства, %

х

х

х

х

х

х

х

х

70

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60 - 69

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 59

5

х

х

Питома вага жеребців-плідників класу "еліта-рекорд", %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

90 - 99

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

5

Щорічне проведення оцінки плідників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за власною продуктивністю, %

100

2

100

5

100

8

100

6

100

6

100

6

за якістю потомків

х

х

х

8

х

5

х

5

х

5

х

5

питома вага поголів'я бугаїв-плідників, %

40

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага реалізованої сперми бугаїв-плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства усього, %

100

10

100

10

х

х

х

х

х

х

х

х

власного виробництва

100

5

100

5

х

х

х

х

х

х

х

х

Забезпечення відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість плідників, що використовуються на племпідприємстві, голів

40 і більше

7

10 і більше

9

7 і більше

10

10 і більше

10

5 і більше

10

5 і більше

15

25 - 39,9

5

7 - 9,9

7

5 - 6,9

8

7 - 9,9

8

3 - 4,9

8

3 - 4,9

12

15 - 24,9

3

4 - 6,9

5

2 - 4,9

6

4 - 6,9

6

1 - 2,9

6

1 - 2,9

10

Середня кількість намороженої сперми від плідника за рік, тис. доз

12 і більше

5

8 і більше

7

х

х

5 і більше

10

5 і більше

10

При проведенні заморожування сперми

15

10 - 11,9

4

х

х

х

х

4

8

4

8

х

х

х

х

х

х

 

3

6

3

6

х

Одержано розбавленої сперми від плідника за рік, доз

х

х

х

х

200 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

175 - 199

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

150 - 174

6

х

х

х

х

х

х

Реалізовано сперми плідників на одне плідне осіменіння, доз

3

5

3

5

2,2

10

2

9

2

9

за наявності

5

2 - 2,9

3

2 - 2,9

3

2,3 і більше

8

1,5 - 1,9

7

1,5 - 1,9

7

х

х

Заплідненість маток сільськогосподарських тварин після першого осіменіння, %:

70 і більше

5

65 і більше

6

80 і більше

7

х

х

х

х

х

х

60 - 69

4

60 - 64

5

75 - 79

5

х

х

х

х

х

х

50 - 59

3

50 - 59

4

70 - 74

3

х

х

х

х

х

х

нативною спермою в одну охоту

х

х

х

х

х

х

75 і більше

10

75 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

70 - 74

8

70 - 74

8

х

х

х

х

х

х

х

х

65 - 69

6

65 - 69

6

х

х

замороженою спермою в одну охоту

х

х

х

х

х

х

45 і більше

10

45 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

40 - 44

8

40 - 44

8

х

х

х

х

х

х

х

х

35 - 39

6

35 - 39

6

х

х

Питома вага штучного осіменіння, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усі категорії господарств

х

х

10 і більше

7

х

х

1 і більше

8

За наявності

8

0,5 і більше

20

х

х

7 - 9

6

х

х

0,5 - 0,9

7

х

х

0,3 - 0,4

15

х

х

4 - 6

5

х

х

0,1 - 0,4

6

х

х

0,1 - 0,2

10

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності

80

5

х

х

20 і більше

10

х

х

х

х

х

х

75

4

х

х

15 - 19

8

х

х

х

х

х

х

70

3

х

х

10 - 14

6

х

х

х

х

х

х

господарства населення

60

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Одержано молодняку на 100 маток, що були на початок року в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, голів

80 і більше

5

80 і більше

6

1300 і більше

8

85 і більше

8

120 і більше

8

70 і більше

10

75 - 79

4

75 - 79

5

1150 - 1299

7

80 - 84

7

110 - 119

7

65 - 69

8

70 - 74

3

70 - 74

4

1050 - 1149

6

75 - 79

6

100 - 109

6

60 - 64

6

Багатоплідність штучно осіменених свиноматок у зоні обслуговування, голів

х

х

х

х

9 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8,0 - 8,9

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7,0 - 7,9

6

х

х

х

х

х

х

Організація проведення щорічної атестації та переатестації техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин від загальної кількості працюючих техніків із штучного осіменіння в зоні обслуговування, %

100

4

х

х

100

2

100

2

100

2

100

2

70 - 99

3

х

х

70 - 99

1

70 - 99

1

70 - 99

1

70 - 99

1

Забезпеченість адміністративних районів визначеного регіону зоотехніками-селекціонерами підприємства (мінімум один спеціаліст на район), %

100

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Сума

х

100

х

100

х

100

х

100

х

100

х

100

(додаток 51 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): _______________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________,
                                                                                                 (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вид, порода, напрям продуктивності)

Висновок комісії та сума балів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 52 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до заводської конюшні

Показники

Вимоги

Наявність жеребців-плідників, голів

10

з них класу "еліта", %

100

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:

 

при ручному паруванні

25 - 30

при штучному осіменінні

150 - 200
за парувальну кампанію

Вихід лошат від 100 конематок, запліднених жеребцями-плідниками заводської конюшні, голів

70 - 90

Питома вага парування (осіменіння) конематок жеребцями заводської конюшні в зоні обслуговування, %

30

(додаток 53 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

_____ р.

_____ р.

_____ р.

_____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я коней на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі жеребців-плідників, усього

10

 

 

 

 

 

за породами:

 

 

 

 

 

 

верхові

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

рисисті

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість чистопородних коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі жеребців-плідників, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Класний склад жеребців-плідників, голів:

 

 

 

 

 

 

класу "еліта"

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід лошат на 100 конематок, голів

70

 

 

 

 

 

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:

 

 

 

 

 

 

при ручному паруванні

25 - 30

 

 

 

 

 

при штучному осіменінні за рік

150 - 200

 

 

 

 

 

Спаровано та осіменено конематок жеребцями-плідниками у визначеному регіоні, голів

 

 

 

 

 

 

%

30

 

 

 

 

 

у тому числі штучно

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість господарств, що працюють за угодою із заводською конюшнею

 

 

 

 

 

 

Кількість жеребців-плідників, записаних до Державної книги племінних тварин, голів

 

 

 

 

 

 

Кількість жеребців-плідників, оцінених за якістю потомків, усього голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

у тому числі тих, що одержали 10 - 8 балів, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

7 балів та нижче, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Наявність парувальних пунктів, шт.

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї голови, грн

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість коней кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 54 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу заводської конюшні

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________

Поголів'я коней, усього голів ____________________________________________________________,
у тому числі жеребців-плідників _________________________________________________________

Наявність парувальних пунктів __________________________________________________________

Поголів'я жеребців-плідників, переданих за контрактом у господарства
_____________________________________________________________________________________

Спаровано та осіменено конематок за поточний рік _________________________________________

Спаровано та осіменено конематок в середньому за останні 4 роки ____________________________

Загальна кількість конематок, що є в зоні обслуговування, % _________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________,
                                                                                                 (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вид, порода, напрям продуктивності)

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 55 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Бальна оцінка контрольно-випробувальної станції

Показники

Вимоги

Кількість балів

1

2

3

Скотарство

 

 

Середньорічне поголів'я ремонтних бугайців, що перебувають на оцінці, голів

100 і більше

7

50 - 99

5

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

100 і більше

5

90 - 99

3

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

1000 і більше

9

900 - 999

7

Середньорічне поголів'я ремонтних телиць, що перебувають на оцінці, голів

200 і більше

7

100 - 199

5

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

100 і більше

5

90 - 99

3

Продуктивність первісток:

 

 

до стандарту породи (у молочному скотарстві), %

150 і вище

9

130 - 149

7

120 - 129

5

молочність (у м'ясному скотарстві), кг

210 і вище

9

190 - 209

7

Кількість ефективних дочок (синів), які використовуються для оцінки одного бугая за якістю потомків, голів

40 (15) і більше

7

30 - 39
(10 - 14)

5

Наявність спеціально обладнаних приміщень для проведення оцінки тварин

За наявності

3

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми

За наявності

3

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин

За наявності

3

Дотримання методик при оцінці тварин

Виконання

3

Поголів'я ремонтних бугайців, що оцінюються за обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

100

7

80 - 99

6

70 - 79

5

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів

За наявності

5

Наявність:

 

 

спермобанку для зберігання сперми бугаїв, що оцінюються за якістю потомків

За наявності

2

ембріобанку для зберігання ембріонів, що походять від бугаїв, що оцінюються за якістю потомків

За наявності

2

Кількість ремонтних бугаїв, походження яких підтверджене генетичною експертизою, %

100

7

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку

Добре

4

Задовільно

2

Усього

 

100

Свинарство

 

 

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

195

20

196 - 205

17

206 - 210

13

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од.

4,1 і менше

15

4,2 - 4,35

13

4,36 - 4,50

11

Товщина шпику на рівні 6 - 7-грудного хребця, мм

31 і менше

17

32 - 35

15

36 - 40

13

Довжина туші, см

93 і більше

15

91 - 92

13

89 - 90

11

Утримання і годівля тварин:

 

 

стан приміщень, наявність засобів механізації, ветеринарно-санітарний стан та мікроклімат

Добре

10

Задовільно

6

забезпеченість поголів'я спеціальним комбікормом стандартної рецептури

Добре

10

Задовільно

6

Інформаційне забезпечення, наявність та ведення племінного обліку

Добре

9

Задовільно

7

Використання програмного забезпечення при оцінці тварин

За наявності

2

Дотримання методик при оцінці тварин

Виконання

2

Усього

 

100

Секретар комісії ___________________
                                                     (посада)

___________
     (підпис)

________________
   (ініціали, прізвище)

Член комісії з
відповідною фаховою підготовкою ________________
                                                                                               (посада)

___________
     (підпис)

________________
  (ініціали, прізвище)

(додаток 56 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Показники діяльності контрольно-випробувальної станції

 

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

 

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види послуг, що надає контрольно-випробувальна
станція ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Наявність спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

 

 

 

 

 

 

Наявність скотомісць, одиниць

 

 

 

 

 

 

Наявність поголів'я, що перебувають на оцінці на 01 січня, усього голів (за видом та статтю)

 

 

 

 

 

 

Скотарство

 

 

 

 

 

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми

 

 

 

 

 

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів

 

 

 

 

 

 

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

 

 

 

 

 

 

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

 

 

 

 

 

 

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

 

 

 

 

 

 

Продуктивність первісток:

 

 

 

 

 

 

до стандарту породи (у молочному скотарстві), %

 

 

 

 

 

 

молочність (у м'ясному скотарстві), кг

 

 

 

 

 

 

Середня кількість накопиченої сперми на 1 голову ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків, тис. доз

 

 

 

 

 

 

Поголів'я ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомків з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

 

 

 

 

 

 

Свинарство

 

 

 

 

 

 

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

 

 

 

 

 

 

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од.

 

 

 

 

 

 

Товщина шпику на рівні 6 - 7 грудного хребця, мм

 

 

 

 

 

 

Довжина туші, см

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість тварин кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан контрольно-випробувальної станції (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 57 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу контрольно-випробувальної станції

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________,
                                                                                                 (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається випробуванням ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (вид випробувань)
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії та сума балів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 58 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до контрольно-випробувальної станції з птахівництва

Показники

Кури

Індики

Качки

Гуси

яєчні

м'ясні

1

2

3

4

5

6

Мінімальна кількість зразків птиці для випробовування

3

3

3

3

3

Кількість яєць в одному зразку, штук

1080

720

1000

1000

500

Посаджено на вирощування молодняку, голів

390*

400

500

500

250

Кількість груп молодняку, що оцінюються

3

2

4

2

2

Поставлено на випробування несучок

300

-

-

-

-

Кількість груп несучок-аналогів у зразку

3

-

-

-

-

Кількість несучок у групі

100

-

-

-

-

____________
* Добові курочки.

(додаток 59 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Показники діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода (крос) курей _________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

до білих кросів

до коричневих кросів

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Період вирощування (до 18 тижнів)

 

 

 

 

 

 

 

Збереженість, %

98

97

 

 

 

 

 

Споживання корму на 1 голову, кг

6,0

6,2

 

 

 

 

 

Жива маса у 18 тижнів, кг

1,3

1,5

 

 

 

 

 

Продуктивний період (до 80 тижнів):

 

 

 

 

 

 

 

пік продуктивності, %

93 - 94

95

 

 

 

 

 

Несучість однієї несучки, яєць

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

240

242

 

 

 

 

 

80 тижнів

335

337

 

 

 

 

 

Збереженість, %

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

96

96

 

 

 

 

 

80 тижнів

93

94

 

 

 

 

 

Вік досягнення 50 % несучості, днів

144

143

 

 

 

 

 

Середня маса одного яйця, г

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

60

60,5

 

 

 

 

 

80 тижнів

61

61,5

 

 

 

 

 

Загальна маса яєць від несучки, кг

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

14,4

14,6

 

 

 

 

 

80 тижнів

20,4

20,7

 

 

 

 

 

Жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

 

у віці:

 

 

 

 

 

 

 

52 тижні

1,7

1,9

 

 

 

 

 

80 тижнів

1,75

2,0

 

 

 

 

 

Конверсія корму на 10 штук яєць, кг

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

1,22

1,28

 

 

 

 

 

80 тижнів

1,28

1,35

 

 

 

 

 

Конверсія корму на 1 кг яєчної маси, кг

 

 

 

 

 

 

 

у віці до:

 

 

 

 

 

 

 

60 тижнів

2,03

2,12

 

 

 

 

 

80 тижнів

2,11

2,22

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан контрольно-випробувальної станції з птахівництва (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 60 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _________________________________

Комісія у складі:
______________________________________________________________________________________

склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________,
                                                                                              (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається випробуванням ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (вид, порода та напрям продуктивності птиці)
______________________________________________________________________________________

Висновок комісії: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 61 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до іподрому

Показники

Вимоги

Довжина призової доріжки, м:

 

бігової

1000

скакової

1600

Наявність тренувальної доріжки

Обов'язково

Вік молодняку при надходженні на іподром, років

2

Максимальний вік тварин, що випробовуються, років:

 

рисисті породи:

 

жеребці

14

кобили

10

верхові породи:

 

жеребці

12

кобили

6

(додаток 62 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності іподрому

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види випробувань _______________________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість споруд для утримання коней

 

 

 

 

 

 

Кількість конемісць

 

 

 

 

 

 

Наявність:

 

 

 

 

 

 

призових бігових та скакових доріжок

 

 

 

 

 

 

тренувальних доріжок

 

 

 

 

 

 

водилок

 

 

 

 

 

 

лазарету

 

 

 

 

 

 

кузні

 

 

 

 

 

 

карантину

 

 

 

 

 

 

підсобного господарства

 

 

 

 

 

 

Наявність сільськогосподарських угідь, усього га:

 

 

 

 

 

 

під сінокісні культури

 

 

 

 

 

 

під зернові культури

 

 

 

 

 

 

Наявність обладнання для проведення випробувань:

 

 

 

 

 

 

стартмашини

 

 

 

 

 

 

стартові бокси

 

 

 

 

 

 

фотофініш

 

 

 

 

 

 

інформаційне світлове табло

 

 

 

 

 

 

Поголів'я коней на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі у віці 2 років і старше

 

 

 

 

 

 

у тому числі за породами

 

 

 

 

 

 

Випробувано коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі державних кінних заводів

 

 

 

 

 

 

приватних власників

 

 

 

 

 

 

за породами, усього голів

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

у тому числі у віці 2 років

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

у віці 3 років

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

у віці 4 років

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

старшого віку

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

Середня кількість голів у:

 

 

 

 

 

 

заїзді

 

 

 

 

 

 

скачках

 

 

 

 

 

 

Виявлено коней жвавого класу, усього голів (рисисті породи):

 

 

 

 

 

 

класу 2.10 і жвавіше:

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

класу 2.05 і жвавіше:

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

Рекордистів іподрому, голів:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

Рекордистів породи, голів:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

американська стандартбредна та інші рисисті породи

 

 

 

 

 

 

Довжина доріжки, м:

 

 

 

 

 

 

бігової

1000

 

 

 

 

 

скакової

1800

 

 

 

 

 

Кількість днів випробувань

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї голови, грн

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан іподрому (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 63 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу іподрому

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Види випробувань _____________________________________________________________________

Поголів'я коней, усього голів ____________________________________________________________,
у тому числі в розрізі порід ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ____________________________________________________
                                                                                               (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_______________________, що займається тренінгом та випробуванням _______________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 64 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до трендепо

Показники

Вимоги

Наявність манежу

Обов'язкова

Наявність конкурного поля

Обов'язкова

Довжина доріжки для тренінгу і випробувань коней ваговозних порід, м

1000

Розміри для тренінгу і випробування коней спортивних порід, м:

 

манежу

60 х 20

конкурного поля

75 х 40

Вік молодняку при надходженні у трендепо, років

1

(додаток 65 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності трендепо

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види тренінгу та породи коней _________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість споруд для утримання коней

 

 

 

 

 

 

Кількість конемісць

 

 

 

 

 

 

Наявність:

 

 

 

 

 

 

лазарету

 

 

 

 

 

 

кузні

 

 

 

 

 

 

карантину

 

 

 

 

 

 

підсобного господарства

 

 

 

 

 

 

Наявність сільськогосподарських угідь, усього га:

 

 

 

 

 

 

під сінокосами

 

 

 

 

 

 

під зерновими культурами

 

 

 

 

 

 

Наявність споруд та обладнання для тренінгу коней:

 

 

 

 

 

 

критого манежу, м

60 х 20

 

 

 

 

 

доріжок, м

1000

 

 

 

 

 

шпрингартену

 

 

 

 

 

 

конкурного поля, м

75 х 40

 

 

 

 

 

водилок

 

 

 

 

 

 

Поголів'я коней на 01 січня:

 

 

 

 

 

 

усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі за породами:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

інші породи

 

 

 

 

 

 

Поставлено для тренінгу і випробування молодняку коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі у віці до 2 років:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

інші породи

 

 

 

 

 

 

3 роки:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

інші породи

 

 

 

 

 

 

4 роки і старше:

 

 

 

 

 

 

чистокровна верхова

 

 

 

 

 

 

українська верхова

 

 

 

 

 

 

орловська рисиста

 

 

 

 

 

 

російська рисиста

 

 

 

 

 

 

ваговозні

 

 

 

 

 

 

інші породи

 

 

 

 

 

 

Оцінено за робочою продуктивністю, усього голів:

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

задовільно (6 - 7 балів)

 

 

 

 

 

 

добре (8 балів)

 

 

 

 

 

 

відмінно (9 - 10 балів)

 

 

 

 

 

 

Поголів'я коней, переданих або реалізованих для випробувань, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі для класичних видів кінного спорту

 

 

 

 

 

 

Поголів'я коней, відібраних з метою племінного використання, голів

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї голови, грн.

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість коней кормами (витрачено на 1 голову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан трендепо (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 66 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу трендепо

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Види тренінгу ________________________________________________________________________

Поголів'я коней, усього голів ____________________________________________________________,
у тому числі в розрізі порід ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _____________________________________________________
                                                                                                     (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________, що займається тренінгом та випробуванням _________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 67 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Види тварин _______________________________________________________________

Показники

Відповідність вимогам за методикою

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень, усього

 

 

 

 

 

 

Проведено досліджень на 01 січня, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

тестування тварин за еритроцитарними антигенами

 

 

 

 

 

 

проведення цитогенетичної експертизи

 

 

 

 

 

 

визначення поліморфних білкових та ферментних систем

 

 

 

 

 

 

тестування тварин за ДНК-маркерами

 

 

 

 

 

 

наявність банку реагентів

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитарними антигенами

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизи

 

 

 

 

 

 

Обладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерами

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) генетичного контролю (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 68 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) генетичного контролю

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Види досліджень ______________________________________________________________________
_____________________________________________, що проводяться на підприємстві (лабораторії)
генетичного контролю _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу _______________________________________________________
                                                                                                  (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________, що займається __________________________________________________
                                                                                                                                                  (види досліджень)

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 69 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Мінімальні вимоги до підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Показники

Вимоги

Лабораторно-технологічний корпус:

 

манеж для санобробки, м2

15 - 20

операційна, м2

40 - 45

передопераційна, м2

10 - 15

стерильний блок з передбоксом для первинної обробки ембріонів, м2

15 - 20

приміщення для кріоконсервації та зберігання ембріонів, м2

10 - 15

приміщення для зберігання препаратів та реактивів, м2

10

приміщення для персоналу

-

Наявність скотомісць для донорів, шт.

40

Наявність скотомісць для реципієнтів, шт.

200 - 250

Співвідношення донорів до реципієнтів при пересадці свіжоодержаних ембріонів у скотарстві, голів

1:5

Вилучення ембріонів після осіменіння, днів

7 - 8

Якість використаних ембріонів для:

 

пересадки, бали

5, 4, 3

кріоконсервації, бали

5, 4

(додаток 70 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид тварин _________________________________, порода __________________________________

Показники

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

Середньорічне поголів'я донорів на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

Середньорічне поголів'я донорів в інших організаціях на 01 січня, усього голів (за угодами)

 

 

 

 

 

Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук

 

 

 

 

 

Одержано ембріонів для використання, штук:

 

 

 

 

 

без заморожування

 

 

 

 

 

в кріоконсервованому вигляді

 

 

 

 

 

Реалізація ембріонів, штук

 

 

 

 

 

Проведено ембріотрансплантацій

 

 

 

 

 

Приживлення ембріонів, %

 

 

 

 

 

Закупівля маточного поголів'я, голів

 

 

 

 

 

Закупівля генетичного матеріалу:

 

 

 

 

 

сперми, доз

 

 

 

 

 

ембріонів, штук

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 71 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________
                                                                                                      (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
_____________________, що займається трансплантацією ___________________________________
                                                                                                                                                                             (вид тварин)
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 72 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Показники діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Показники

Відповідність вимогам

Наявність обладнання для проведення оцінки якості тваринницької продукції

 

молока за:

 

щільністю, кислотністю, чистотою

 

сухою речовиною

 

вмістом білка, жиру, соматичних клітин

 

бактеріальною забрудненістю за редуктазною пробою

 

класом за сичужно-бродильною пробою

 

інгибіруючими речовинами

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів

 

м'яса за:

 

загальною вологою

 

вмістом білка, жиру, золи

 

кислотністю

 

вологоутримувальною здатністю

 

жирнокислотним складом жирової тканини

 

вмістом мінеральних речовин та важких металів

 

вовни за:

 

тонкістю, довжиною, густотою

 

кількістю жиру та поту

 

виходом митої вовни

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 73 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): ________________________________

Види послуг, що надає підприємство (лабораторія) ______________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Кількість угод про проведення досліджень на 01 січня, усього

 

 

 

 

 

 

Проведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукції

 

 

 

 

 

 

Наявність обладнання для проведення оцінки якості продукції:

 

 

 

 

 

 

молока

 

 

 

 

 

 

м'яса

 

 

 

 

 

 

вовни

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 74 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

 

Акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): _______________________________

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________,
                                                                                                   (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
що займається оцінкою якості ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (вид тваринницької продукції)
_____________________________________________________________________________________

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

(додаток 75 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 р. N 155)

____________

Опрос