Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по пушному звероводству и кролиководству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з хутрового звірівництва і кролівництва

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Вид хутрових звірів, порода кролів _________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Чисельність кролів (звірів) на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі самців основного стада, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", I класу, %

 

 

 

 

 

 

самок основного стада, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", I класу, %

 

 

 

 

 

 

ремонтного молодняку, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", I класу, %:

 

 

 

 

 

 

самців

 

 

 

 

 

 

самок

 

 

 

 

 

 

молодняку для реалізації, голів:

 

 

 

 

 

 

самців

 

 

 

 

 

 

самок

 

 

 

 

 

 

Класність кролів основного стада на початок року

 

 

 

 

 

 

Селекційна група:

 

 

 

 

 

 

самців дорослих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самців молодих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самок дорослих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самок молодих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Користувальна частина стада:

 

 

 

 

 

 

самців дорослих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самців молодих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самок дорослих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

самок молодих класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Ремонтного молодняку у 3 - 4-місячному віці класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід молодняку від основної самки за окріл (щеніння), голів

 

 

 

 

 

 

за рік, голів

 

 

 

 

 

 

Жива маса ремонтного молодняку, кг

 

 

 

 

 

 

у 3-місячному віці (кролів)

 

 

 

 

 

 

у 4-місячному віці (кролів)

 

 

 

 

 

 

у 6-місячному віці (звірів)

 

 

 

 

 

 

Реалізовано племінного молодняку,
% від одержаного приплоду

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта" і I класу, %

 

 

 

 

 

 

оцінка племінних тварин

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос