Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по коневодству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з конярства

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода ______________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я коней на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

жеребців-плідників

 

 

 

 

 

 

конематок

 

 

 

 

 

 

зареєстрованих у державних книгах племінних коней

 

 

 

 

 

 

Кількість чистопородних коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

жеребців-плідників

 

 

 

 

 

 

конематок

 

 

 

 

 

 

Кількість елітних коней, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

жеребців-плідників, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

конематок, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Ремонтного молодняку, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід лошат від 100 конематок, %

 

 

 

 

 

 

Реалізація племінного молодняку, голів:

 

 

 

 

 

 

у тому числі жеребців

 

 

 

 

 

 

Реалізовано молодняку класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Реалізовано на 100 конематок, %

 

 

 

 

 

 

Випробувано ремонтного молодняку, %

 

 

 

 

 

 

Кількість виграних призів:

 

 

 

 

 

 

у тому числі традиційних або міжнародних

 

 

 

 

 

 

Кількість установлених рекордів

 

 

 

 

 

 

Вирощено переможців та призерів традиційних призів, %

 

 

 

 

 

 

Проведено заводських та міжзаводських випробувань ремонтного молодняку коней (для спортивних порід), %

 

 

 

 

 

 

Участь у виставках і аукціонах

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос