Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по разведению молочных коз

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з розведення молочних кіз

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я кіз на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі козематок

 

 

 

 

 

 

Середній надій від однієї кози за I лактацію, кг

 

 

 

 

 

 

Середній надій від однієї кози за III лактацію, кг

 

 

 

 

 

 

Поголів'я кіз з надоєм, вище мінімального, %

 

 

 

 

 

 

Вміст жиру у молоці, %:

 

 

 

 

 

 

за I лактацію, %

 

 

 

 

 

 

за III лактацію, %

 

 

 

 

 

 

Класний склад козематок:

 

 

 

 

 

 

"еліта", %

 

 

 

 

 

 

I клас, %

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса дорослих козематок, кг

 

 

 

 

 

 

Жива маса кіз у 1 рік, кг

 

 

 

 

 

 

Жива маса кізочок у 4 місяці, кг

 

 

 

 

 

 

Вихід козенят на 100 козематок, %

 

 

 

 

 

 

Продано племінного молодняку на 100 козематок, голів

 

 

 

 

 

 

Перевірено цапів за якістю потомків, голів

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість кіз кормами (згодовано на 1 козу за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос