Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по разведению овец смушковых пород

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з розведення овець смушкових порід

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода _______________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я овець на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

з них баранів-плідників, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вівцематок і ярок старше 1 року, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

з них вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Продуктивність овець по стаду:

 

 

 

 

 

 

одержано ягнят, усього голів

 

 

 

 

 

 

вихід ягнят на 100 вівцематок, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

 

 

 

 

 

 

з них залишено на вирощування:

 

 

 

 

 

 

ярочок за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

баранів за забарвленням для вирощування на плем'я, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Забито ягнят для одержання каракулю і смушків, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Залишено для вирощування баранів (валушків) на м'ясо, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі баранчиків, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

ярок, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Одержано каракулю і смушків, усього тис. штук

 

 

 

 

 

 

у тому числі першого сорту, штук

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

з них жакетної групи, штук

 

 

 

 

 

 

Вихід першого сорту каракулю за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, штук

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, штук

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Перевірено баранів за якістю потомків, голів

 

 

 

 

 

 

з них виявлено баранів-поліпшувачів, голів

 

 

 

 

 

 

Осіменено/спаровано вівцематок баранами-поліпшувачами, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вироблено вовни, усього ц

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на початок року, кг

 

 

 

 

 

 

Реалізовано митої вовни, усього ц

 

 

 

 

 

 

Реалізовано овець на м'ясо, ц

 

 

 

 

 

 

Згодовано на одну вівцю за рік кормів, корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос