Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по разведению овец

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи з розведення овець

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода ________________________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я овець на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

з них баранів-плідників, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

вівцематок, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Ремонтних баранів, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Баранів на продаж, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість ярок, усього голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Кількість переярок, усього голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Продуктивність овець:

 

 

 

 

 

 

середній настриг вовни на структурну вівцю (по суб'єкту), кг

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

настриг на острижену вівцю, кг

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Основні барани-плідники, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Вівцематки, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Селекційне ядро вівцематок, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Ремонтні барани, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Ярки ремонтні, голів

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Барани на продаж, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Ярки на продаж, голів

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса, кг

 

 

 

 

 

 

Середній настриг вовни, кг:

 

 

 

 

 

 

немитої

 

 

 

 

 

 

митої

 

 

 

 

 

 

Вихід ягнят на 100 вівцематок, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

 

 

 

 

 

 

Перевірено баранів за якістю потомків, голів

 

 

 

 

 

 

з них виявлено поліпшувачів, голів

 

 

 

 

 

 

Вироблено вовни, усього ц

 

 

 

 

 

 

Реалізовано митої вовни, ц

 

 

 

 

 

 

у тому числі нормальної, %

 

 

 

 

 

 

Вихід митого волокна, %

 

 

 

 

 

 

Реалізовано овець на м'ясо, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі молодняку

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса одної голови, кг

 

 

 

 

 

 

Продано племінних тварин, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі баранів, голів

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

ярок, голів

 

 

 

 

 

 

із них класу "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок (на 01 січня), голів

 

 

 

 

 

 

Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос