Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт присвоения статуса субъекта племенного дела по свиноводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи із свинарства

від "___" ____________ 20__ року

Область ______________________________________________________________________________

Район ________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання / статус (за наявності) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання))
_________________________ тел.: ____________________, факс: ______________________________

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________________

Порода ______________________________________________________________________________

Поголів'я свиней, усього ____________________________________________________, у тому числі:
основних свиноматок ___________________, основних кнурів-плідників _______________________

Комісія у складі: _______________________________________________________________________

склала цей акт присвоєння статусу ______________________________________________________
                                                                                       (найменування (П. І. Б.) суб'єкта господарювання)
______________________, що займається
розведенням __________________________________________________________________________
                                                                                                   (назва породи)

Дані на день присвоєння статусу

Показники

Передбачено балів (максимально)

Фактично балів

1

2

3

Оцінка свиней за сумарним класом за результатами бонітування

20

 

Кнури основні старше 24 місяців

5

 

Свиноматки основні

5

 

Кнурці ремонтні

5

 

Свинки ремонтні

5

 

Оцінка продуктивності свиноматок

15

 

Багатоплідність, голів

8

 

Маса гнізда при відлученні в 60 днів або 45 днів, кг

7

 

Одержано поросят від однієї основної свиноматки за рік

10

 

Перевірка тварин (оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю)

15

 

Реалізація племінних свиней класу "еліта", %

10

 

Утримання і годівля тварин

10

 

Ветеринарно-санітарний стан

10

 

Господарська діяльність тощо

10

 

Усього балів

100

 

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Голова комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії

________________________
(посада)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Опрос