Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела в животноводстве по свиноводству

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві зі свинарства

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода ________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я свиней на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
кнурів основних

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" та "еліта", %

 

 

 

 

 

 

свиноматок основних

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" та "еліта", %

 

 

 

 

 

 

кнурів ремонтних

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

свинок ремонтних

 

 

 

 

 

 

з них класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Характеристика продуктивності маток (у середньому по усіх урахованих опоросах):

 

 

 

 

 

 

багатоплідність, голів

 

 

 

 

 

 

маса гнізда у 2 місяці, кг

 

 

 

 

 

 

Уведено першоопоросок в основне стадо, %

 

 

 

 

 

 

Інтенсивність використання основних свиноматок (поросят від однієї матки за рік), голів

 

 

 

 

 

 

Перевірено тварин за рік, голів

 

 

 

 

 

 

За контрольною відгодівлею потомків:

 

 

 

 

 

 

кнурів, голів

 

 

 

 

 

 

маток, голів

 

 

 

 

 

 

За власною продуктивністю:

 

 

 

 

 

 

кнурів

 

 

 

 

 

 

свинок

 

 

 

 

 

 

Кількість тварин, оцінених за якістю потомків, %:

 

 

 

 

 

 

кнурів

 

 

 

 

 

 

свинок

 

 

 

 

 

 

Одержано приплоду, голів

 

 

 

 

 

 

Реалізація племінних тварин, голів:

 

 

 

 

 

 

кнурів, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

свинок, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі класу "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість кормами на умовну голову, ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, корм. од.

 

 

 

 

 

 

у тому числі концкормів

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос