Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела в животноводстве по разведению крупного рогатого скота мясных пород

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода ________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голів*

 

 

 

 

 

 

з них чистопородних та IV покоління, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

У тому числі бугаїв-плідників, з них:

 

 

 

 

 

 

усього голів

 

 

 

 

 

 

з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

чистопородних і IV покоління

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

оцінених за власною продуктивністю, голів

 

 

 

 

 

 

з індексом 100 і більше, %

 

 

 

 

 

 

оцінених за якістю потомків, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
поліпшувачів

 

 

 

 

 

 

нейтральних

 

 

 

 

 

 

Корів, усього голів

 

 

 

 

 

 

з них чистопородних і IV покоління, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Розподіл поголів'я за комплексним класом

 

 

 

 

 

 

бугаїв-плідників, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
класу "еліта-рекорд", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

"еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Корів, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
класів "еліта-рекорд" і "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса корів, кг

 

 

 

 

 

 

у тому числі після першого отелення, кг

 

 

 

 

 

 

Молочність корів (за живою масою телят у 205 днів), кг**

 

 

 

 

 

 

Уведено нетелів у стадо, %

 

 

 

 

 

 

Одержано телят на 100 корів, голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з індексом 100 і більше

 

 

 

 

 

 

Загинуло телят при відлученні на 100 корів, голів

 

 

 

 

 

 

Штучно осіменено корів і телиць:

 

 

 

 

 

 

голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Використано бугаїв при осіменінні, голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
при штучному осіменінні

 

 

 

 

 

 

при ручному паруванні

 

 

 

 

 

 

Навантаження маток на плідника, голів:

 

 

 

 

 

 

при штучному осіменінні

 

 

 

 

 

 

при ручному паруванні

 

 

 

 

 

 

Термін використання плідників, років, міс.

 

 

 

 

 

 

Розвиток молодняку:

 

 

 

 

 

 

Наявність бугаїв:

 

 

 

 

 

 

віком 8 місяців, голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

віком 12 - 15 місяців, голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Наявність ремонтних телиць:

 

 

 

 

 

 

віком 8 місяців, голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

12 - 15 місяців, голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Вік телиць при першому осіменінні, місяців

 

 

 

 

 

 

Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

 

 

 

 

 

 

Класність реалізованого племінного молодняку, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

бугайців, усього голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

телиць, усього голів

 

 

 

 

 

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта", %

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість худоби кормами (згодовано на 1 корову за рік), ц корм. од.

 

 

 

 

 

 

Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

____________
* Наявність поголів'я буйволів.

** Для буйволиць молочна продуктивність за лактацію - якщо використовуються для виробництва молока.

Керівник __________ ____________________
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос