Идет загрузка документа (1312 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Количественные и качественные показатели производительности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела в животноводстве по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід

Область:

_______________________________________________________

Район:

_______________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

_________________

Порода ________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів'я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

 

 

 

з них чистопородних
і IV покоління

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Середня жива маса корів, кг:

 

 

 

 

 

 

після першого отелення

 

 

 

 

 

 

після третього отелення і старше

 

 

 

 

 

 

Середній надій, кг від однієї корови за даними:

 

 

 

 

 

 

річного звіту

 

 

 

 

 

 

бонітування

 

 

 

 

 

 

Середній надій від однієї корови за I лактацію (за даними бонітування), кг

 

 

 

 

 

 

Виробництво молочного жиру від однієї корови:

 

 

 

 

 

 

за I лактацію, кг

 

 

 

 

 

 

% до стандарту породи

 

 

 

 

 

 

за III лактацію, кг

 

 

 

 

 

 

% до стандарту породи

 

 

 

 

 

 

Кількість корів з надоєм 6000 кг молока і вище, голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Розподіл корів за комплексним класом:

 

 

 

 

 

 

усього, голів

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

"еліта-рекорд" і "еліта", голів

 

 

 

 

 

 

% по стаду

 

 

 

 

 

 

I класу, голів

 

 

 

 

 

 

% по стаду

 

 

 

 

 

 

Записано корів до Державної книги племінних тварин за останні 3 роки, голів

 

 

 

 

 

 

Жива маса телиць у віці 18 місяців, кг

 

 

 

 

 

 

Вік телиць при першому осіменінні, місяців

 

 

 

 

 

 

Середньодобовий приріст живої маси телиць до 18-місячного віку, г

 

 

 

 

 

 

Середньодобовий приріст живої маси бугайців до 12-місячного віку, г

 

 

 

 

 

 

Осіменено корів і телиць бугаями-поліпшувачами:

 

 

 

 

 

 

голів

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

Вихід телят від 100 корів, голів

 

 

 

 

 

 

Продаж племінного молодняку на 100 корів, голів

 

 

 

 

 

 

Класність реалізованого племінного молодняку, % від реалізованих:

 

 

 

 

 

 

бугайців класів "еліта-рекорд" і "еліта"

 

 

 

 

 

 

телиць класів "еліта-рекорд" і "еліта"

 

 

 

 

 

 

телиць I класу

 

 

 

 

 

 

Кількість дочірніх господарств

 

 

 

 

 

 

У тому числі від реалізації племінного молодняку, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності молочного скотарства, %

 

 

 

 

 

 

Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

 

 

 

 

 

 

Керівник __________ ____________________
                            (підпис)                 (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос