Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень субъектов племенного дела в животноводстве по присвоению соответствующих статусов, которые подали заявления на присвоение статуса

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Перелік
суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заяви на присвоєння статусу

N з/п

Найменування
/прізвище, ім'я, по батькові/

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):

Дата подання заявки

Вид та порода тварин

Претендує на присвоєння статусу

 

 

 

 

 

Претендують на присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу - ____,
племінного репродуктора - ______, конюшні-репродуктора -_______, племінного птахорепродуктора - ______,
генофондного господарства - _______, племінного бджолорозплідника - ______,
племінної пасіки - ______, селекційного центру - ______, підприємства
(об'єднання) з племінної справи у тваринництві - ______,
заводської конюшні -______, контрольно-випробувальної станції - ______,
контрольно-випробувальної станції з птахівництва - ______,
іподрому - ______, трендепо - ____,
підприємства (лабораторії) генетичного контролю - ______,
підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів - ______,
підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції - ______,
племінної станції із шовківництва - ____, гренажного заводу - ______ суб'єктів.

Разом подано заявок ___________.

Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим
Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку
______________________________________________
обласної державної адміністрації
__________ _______________
                                                                                (підпис)          (ініціали, прізвище)

М. П.

Опрос