Идет загрузка документа (1317 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление субъекта племенного дела в животноводстве на присвоение статуса (проведение экспертной оценки субъекта племенного дела в животноводстве)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.10.2015

Заява суб'єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу (проведення експертної оцінки суб'єкта племінної справи у тваринництві)

Прошу провести присвоєння статусу (експертну оцінку з метою підтвердження статусу)
_____________________________________________________________________________________

1. Найменування (повне та скорочене) / прізвище, ім'я, по батькові:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження / місце проживання __________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (поштовий індекс, адреса)
_____________________________ тел.: _____________________, факс: ________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

5. Напрям діяльності в племінному тваринництві:

1) вид та порода племінних тварин _______________________________________________________

2) види діяльності та послуг з племінної справи у тваринництві,
що надаються суб'єктом ________________________________________________________________

З порядком присвоєння статусу (проведення експертної оцінки) ознайомлений та зобов'язуюся його дотримуватися.

Керівник _____________
                                (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* При проведенні експертної оцінки суб'єкта племінної справи.

Опрос