Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Жалоба (заявление) относительно нарушения прокурором требований по несовместимости его должности с осуществлением деятельности, запрещенной Конституцией Украины и законами Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050


Скарга (заява)
щодо порушення прокурором
вимог щодо несумісності його посади із заняттям діяльністю,
забороненою
Конституцією України та законами України

1. Інформація про заявника:

1.1. Заявник: __________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв'язку: _____________________________________________________________
                                                                          (домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

2. Інформація про прокурора: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові та посада прокурора)

3. У чому полягає порушення прокурором вимог щодо несумісності:

• обіймання посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування чи з представницьким мандатом на державних виборних посадах;

• належність до політичної партії, участь у політичних акціях, мітингах, страйках;

• порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених законодавством у сфері запобігання корупції.

4. Конкретні відомості про порушення прокурором вимог щодо несумісності його посади із заняттям іншою діяльністю, забороненою Конституцією України та законами України: ______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені відомості:
____________________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З огляду на викладене, прошу розглянути питання стосовно порушення прокурором _________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ініціали та посада прокурора)
вимог щодо несумісності, визнати порушення прокурором зазначених вимог і внести в установленому порядку подання про звільнення його з посади.

До скарги (заяви) додаю:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________

Всі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(підпис заявника
або його представника)


Примітки:

1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника і прокурора у пунктах 1 і 2 скарги (заяви) потрібно зазначити в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладені чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова скарга (заява) може бути надіслана поштою або передана заявником до Вищої ради юстиції особисто або через його представника.

3. Скарга (заява) без зазначення місця проживання (перебування) заявника, не підписана автором (авторами), а також така, з якої неможливо встановити авторство, визнається анонімною і розгляду не підлягає.

4. Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій. Не є порушенням вимог щодо несумісності відрядження прокурора для роботи у Вищій раді юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках.

5. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний прокурором, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищої ради юстиції.

6. Якщо у Вас є відомості/докази про вчинення прокурором корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, повідомте про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Опрос