Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Жалоба (заявление) относительно нарушения судьей требований по несовместимости его должности с осуществлением деятельности, запрещенной Конституцией Украины и законами Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050


Скарга (заява)
щодо порушення суддею
вимог щодо несумісності його посади із заняттям діяльністю,
забороненою
Конституцією України та законами України

1. Інформація про заявника:

1.1. Заявник: __________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Номери засобів зв'язку: ______________________________________________________________
                                                                            (домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

2. Інформація про суддю: ______________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові та посада судді)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
3. У чому полягає порушення суддею вимог щодо несумісності:

• зайняття посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування чи з представницьким мандатом;

• наявність заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, передбаченому Законом України "Про очищення влади";

• поєднання своєї діяльності із підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

• належність до політичної партії чи професійної спілки, виявлення прихильності до них, участь у політичних акціях, мітингах, страйках;

• є або був кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого самоврядування, бере (брав) участь у передвиборчій агітації;

• допустив порушення вимог щодо несумісності, визначених законодавством у сфері запобігання корупції.

4. Конкретні відомості про порушення суддею вимог щодо несумісності його посади із заняттям іншою діяльністю, забороненою Конституцією України та законами України: _______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені відомості:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З огляду на викладене, прошу розглянути питання стосовно порушення суддею _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали та посада судді)
вимог щодо несумісності, визнати порушення суддею зазначених вимог і внести подання відповідним органам про звільнення його з посади.

До скарги (заяви) додаю:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________

Всі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(підпис заявника
або його представника)


Примітки:

1. Прізвище, ім'я, по батькові заявника і судді у пунктах 1 і 2 скарги (заяви) потрібно зазначити в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова скарга (заява) може бути надіслана поштою або передана заявником до Вищої ради юстиції особисто або через його представника.

3. Скарга (заява) без зазначення місця проживання (перебування) заявника, не підписана автором (авторами), а також така, з якої неможливо встановити авторство, визнається анонімною і розгляду не підлягає.

4. Не є порушенням вимог щодо несумісності відрядження судді для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України.

5. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду Вищої ради юстиції.

6. Якщо у Вас є відомості/докази про вчинення суддею корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, повідомте про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Опрос