Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение государственной экспертизы [государственный инвестиционный проект]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015

ВИСНОВОК
державної експертизи

Державний інвестиційний проект ________________________________________________________
                                                                                                          (найменування проекту)
пропонується _________________________________________________________________________
                                                            (найменування відповідального виконавця та/або замовника будівництва)
для реалізації у сфері ________________________ загальною вартістю _____________ тис. гривень.

Результати державної експертизи:

Критерії, за якими проводиться державна експертиза

Обґрунтування відповідності (невідповідності) проекту критеріям та/або їх позитивного або негативного значення

Наявність інформації, необхідної для проведення державної експертизи

 

Відповідність проекту вимогам законодавства та його актуальність (актуальність та обґрунтованість проблеми, яку необхідно розв'язати шляхом реалізації проекту)

 

Узгодженість із стратегічними цілями розвитку держави та сферою діяльності головного розпорядника бюджетних коштів

 

Рівень охоплення елементів/аспектів проекту, необхідних для розв'язання проблеми, та проведення їх аналізу

 

Відповідність запропонованого технічного рішення проблемі, на розв'язання якої спрямовано проект

 

Наявність вибору альтернативних шляхів розв'язання проблеми

 

Економічні наслідки

 

Економічна ефективність (для прибуткового проекту)

 

Соціальні наслідки

 

Екологічні наслідки

 

Вплив результатів реалізації проекту на показники бюджету

 

Наявність належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, земельної ділянки (у разі потреби) для реалізації проекту

 

Оцінка можливості реалізації проекту, необхідність внесення змін до законодавства для забезпечення його реалізації

 

Обґрунтованість загальної вартості проекту та плану його реалізації

 

Наявність екологічних, соціальних, економічних наслідків у разі, коли проект не буде реалізовано

 

Оцінка виконання вимог щодо співфінансування (за наявності) або можливості застосування інших механізмів реалізації проекту

 

Оцінка наявних джерел покриття витрат на експлуатацію (утримання)

 

Висновок за результатами державної експертизи*

Рекомендації щодо доопрацювання державного інвестиційного проекту**

______________________________________
(найменування посади керівника органу, що проводить
державну експертизу, або уповноваженого ним
керівника структурного підрозділу)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

____________
* Зазначається негативний або позитивний висновок.

** У разі негативного висновку експертизи.

Опрос