Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о военном административном правонарушении, предусмотренном Кодексом Украины об административных правонарушениях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015
Утратил силу

ПРОТОКОЛ

серія ___N _______

про військове адміністративне правопорушення,
передбачене ч. ______ ст. ______ КУпАП

"___" ____________ 20__ р.

                   ______________________________
                        (назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, найменування військової частини,
_____________________________________________________________________________________,
                                                  військове звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що військовослужбовець:

1. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________________________

3. Громадянство ______________________________________________________________________

4. Місце служби і посада _______________________________________________________________

5. Місце проживання __________________________________________________________________

6. Чи піддавався протягом року адміністративному стягненню ________________________________

7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, засвідчується
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (документ, коли і ким виданий, серія, номер)

"___" ____________ 20__ р. _____________________________________________________________
                                                                       (дата, час, місце вчинення і суть військового адміністративного правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим вчинив правопорушення, передбачене ч. ___ ст. ________ КУпАП України.

Свідки правопорушення

1. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

2. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

Потерпілі

1. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

2. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума в гривнях словами)

Військовослужбовцю ________________________________ роз'яснено зміст статей 55, 56, 59, 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис військовослужбовця, який притягується до військової адміністративної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

Від підпису щодо підтвердження ознайомлення зі змістом зазначених норм відмовився.

Підпис командира військової частини ____________________________________________________

Підписи присутніх осіб: 1. ______________________________________________________________
                                         2. ______________________________________________________________

Пояснення військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності

_____________________________________________________________________________________
                               (у разі відмови військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                 від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

Від надання пояснень та підписання протоколу відмовився в присутності:

Підписи присутніх осіб: 1. ______________________________________________________________
                                         2. ______________________________________________________________

До протоколу додається: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис командира військової частини,
який склав протокол ___________________________________________________________________

Опрос