Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об увеличении сроков представления запрашиваемой информации [финансовый мониторинг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.10.2015

Заява про збільшення строків подання запитуваної інформації

____________
(дата)

____________
(номер)

Відомості щодо суб'єкта первинного фінансового моніторингу (заявника):

______________________________________________________________________________________
(повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, обліковий ідентифікатор)

______________________________________________________________________________________
(номер телефону/факсу суб'єкта первинного фінансового моніторингу для зворотного зв'язку)

Відомості щодо запиту(ів):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата та номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу), кількість операцій у запиті, дата, час отримання запиту, прізвище посадової особи Держфінмоніторингу, що визначена в запиті)

Загальна кількість операцій у запитах ___________________________________________________
                                                                                                 (заповнюється у разі, якщо запитів декілька)

За наявності інформація щодо підтвердження дати отримання запиту(ів)
_________________________________________________
_____________________________________
(якщо дата запиту не збігається з датою його отримання)

Інформація щодо продовження строків:
неможливо забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з таких об'єктивних причин:
_________________________________________________
_____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(інформація про об'єктивні причини необхідності перенесення строків подачі інформації)

Для виконання запиту заявнику необхідно ______________________________________________
                                                                                            (кількість додаткових робочих днів, що необхідні для виконання запиту(ів))

Заявник в особі:

 

 

_________________________________
_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" _______________ року

Опрос