Идет загрузка документа (398 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно внесения изменения в декларацию о готовности к эксплуатации объекта, строительство которого осуществлено на основании строительного паспорта / декларацию о готовности к эксплуатации объекта, по классу последствий (ответственности) относящегося к объектам с незначительными последствиями (СС1) / декларацию о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду зареєстрованої __________ 20___ р. N ___
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва
_____________________________________________________________________________________
                                                          (згідно з декларацією про готовність до експлуатації об'єкта)
,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                   
(нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта _________________________________________________________________________.
                                                        (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)


Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________________
_____________________________________________________________________________________
від ___ __________ 20__ N ______, виданого ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування органу, який видав)

Додатки.

1. Пункт 1 виключено

2. Декларація, в якій враховано зміни.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

 

 

 

М. П. (за наявності)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Інженер технічного нагляду

 
 
_________________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

Головний архітектор та/або інженер проекту

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). У випадку зміни замовника заява подається діючим замовником з додаванням до неї декларації про готовність об'єкта до експлуатації, в якій зазначаються відомості про замовника, якому передано право на будівництво об'єкта.

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та головного архітектора (інженера) проекту можуть не зазначатися у разі виконання будівельних робіт за будівельним паспортом або прийняття в експлуатацію самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

Опрос