Идет загрузка документа (333 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000;
_____________________________________________________________________________________.
клас наслідків (відповідальності))

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
_____________________________________________________________________________________
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
_____________________________________________________________________________________.
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку
_____________________________________________________________________________________
у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

5. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

6. Інформація про звіт технічного обстеження щодо можливості надійної та безпечної експлуатації об'єкта _______________________________________________________________________________
                                                                                        (назва, дата, номер технічного звіту,
_____________________________________________________________________________________
                                               найменування експертної організації; прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

7. Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, - _____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування місцевого органу містобудування та
_____________________________________________________________________________________.
                                              архітектури, дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо)

8. Інформація про рішення суду

9. Інформація про об'єкт

Місцезнаходження об'єкта

___________________________________________________
___________________________________________________.

Дата початку будівництва

___________________________________________________.

Дата закінчення будівництва

___________________________________________________.

10. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                             що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________. 
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки

11. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
_____________________________________________________________________________________.
                                               технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції ____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції ____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа об'єкта, кв. метрів

_________________________________________________________.

12. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів

_______________________________________________________________.

Матеріали стін

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Кількість секцій (за наявності)

_______________________________________________________________.

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень
житлового будинку, кв. метрів ___________________________________________________________.

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових
приміщень об'єкта, кв. метрів ___________________________________________________________.

13. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг)

14. На об'єкті виконано всі роботи згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено у визначеному порядку.

15. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, проведені в повному обсязі.

16. Кошторисна вартість будівництва становить ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень (за наявності).

17. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.

18. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного ________________________________________ з ___________________________________________
                          (дата укладення договору)                                             (найменування органу місцевого самоврядування)
____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі _____________________________________________________________
                                                                                         (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
___________________________________________________________________________________. 
                                                                               зазначається підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

Примітки.

1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду зареєстрованої __________ 20___ р. N ___
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                   (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта _________________________________________________________________________.
                                                        (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)


Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________________
_____________________________________________________________________________________
від ___ __________ 20__ N ______, виданого ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            (найменування органу, який видав)

Додатки.

1. Пункт 1 виключено

2. Декларація, в якій враховано зміни.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

 

 

 

М. П. (за наявності)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Інженер технічного нагляду

 
 
_________________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

Головний архітектор та/або інженер проекту

 
 
_________________
(підпис)

 
 
____________________
(ініціали та прізвище)

 
 
__________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

М. П.

 

 

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності). У випадку зміни замовника заява подається діючим замовником з додаванням до неї декларації про готовність об'єкта до експлуатації, в якій зазначаються відомості про замовника, якому передано право на будівництво об'єкта.

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та головного архітектора (інженера) проекту можуть не зазначатися у разі виконання будівельних робіт за будівельним паспортом або прийняття в експлуатацію самочинно збудованого нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409)

 

СЕРТИФІКАТ
серія _________ N _______

Цим сертифікатом _____________________________________________________________________
                                                                                             (найменування органу, який видає сертифікат)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) _____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 місцезнаходження, основні показники об'єкта)
проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовник об'єкта ______________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                     найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ____________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           фізичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                                                          найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                               код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) ______________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
_____________________________________________________________________________________
                                                                  найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                                       код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.

_______________________________
                   (найменування посади)

________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію _________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
__________________________________________________________________ та видати сертифікат.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ______________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток. Акт готовності об'єкта до експлуатації на ___ арк.

Замовник (уповноважена особа)

 
_________________
(найменування посади)

 
________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (за наявності)

___ ____________ 20__ р.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________

___ ______________20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з проектом, характер будівництва,
_____________________________________________________________________________________
клас наслідків (відповідальності), місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
(код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________,
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
 і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(види робіт)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(найменування субпідрядника, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
_____________________________________________________________________________________,
які виконали __________________________________________________________________________
(види виконаних робіт)
_____________________________________________________________________________________.

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
_____________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали __________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________.

3. Проектна документація затверджена ____________________________________________________
                                                                                                                         (назва, дата, номер документа
_____________________________________________________________________________________
                                про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування експертної організації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________.
                          прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Документ, що дає право на виконання будівельних робіт, виданий 
_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування відповідного органу державного
_____________________________________________________________________________________
                                                                        архітектурно-будівельного контролю)
___ ____________ 20__ р. N _________.

Інформація про рішення суду про визнання права власності (зазначається у випадку прийняття в експлуатацію самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду) 
_____________________________________________________________________________________
                                                         (судове рішення, дата ухвалення рішення, номер судової справи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                              дата набрання судовим рішенням законної сили, назва суду)

5. Будівельні роботи виконано у строк:

початок робіт _________________;
                                           (місяць, рік)

закінчення робіт _______________.
                                               (місяць, рік)

6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період _____________________________.
                                                                                                                                 (початок випуску продукції із зазначенням обсягу)

Житловий будинок має такі показники:

7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.

9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________ тис. гривень.

12. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного _________________________________________ з ___________________________________________
                            (дата укладення договору)                                              (найменування органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі ______________________________________________________________
                                                                                           (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
____________________________________________________________________________________. 
                                                                             зазначається підстава для звільнення)

13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                           що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________. 
                                                                   та кадастровий номер земельної ділянки


14. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
____________________________________________________________________________________.
                                      технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник

 

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Генеральний проектувальник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Генеральний підрядник (підрядник)

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Субпідрядник

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Головний архітектор та/або інженер проекту

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

 

________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

 

 

М. П.

 

 

 

Інженер
технічного нагляду

________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

 

________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

 

 

М. П.

 

 

 

Страховик (якщо об'єкт застрахований)

 
________________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об'єктів виробничого призначення)

 
 
 
________________
(найменування посади)

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
_________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П. (за наявності)

 

 

 

Примітка.

Підписи засвідчуються печаткою (за наявності).

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409)

 

ДОВІДКА
щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката

На об'єкті ____________________________________________________________________________
                                                          (найменування об'єкта, його місцезнаходження,
клас наслідків (відповідальності),
_____________________________________________________________________________________
                                             код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
виконано всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами,
стандартами і правилами роботи, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки / виявлено такі порушення (необхідне підкреслити) ___________________________________
                                                                                                                                                        (зазначаються порушення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       у тому числі виявлені під час огляду об'єкта)
_____________________________________________________________________________________.

Об'єкт збудовано відповідно до проектної документації, розробленої
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                       серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                           номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
_____________________________________________________________________________________
                           релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                            платника податків та повідомили про це відповідному
контролюючому органу і
_____________________________________________________________________________________
                                      мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                      код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
та затвердженої замовником ____________________________________________________________
                                                                                                                (назва, номер та дата документа
_____________________________________________________________________________________
                                                                           про затвердження проектної документації)
відповідно до позитивного експертного звіту ______________________________________________
                                                                                                                              (найменування експертної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відомості у заяві про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката і акті готовності до експлуатації достовірні/недостовірні (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________. 


____________________________
              (найменування посади)

____________
(підпис)

М. П. 

__________________
(ініціали та прізвище)


(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409)

 

_______________________________________________________________
 (найменування органу, який прийняв рішення
________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА
_______________ 20__ р. N ______

За результатами розгляду поданої ________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                  або найменування юридичної особи, яка є замовником)
_______________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У видачі сертифіката ___________________________________________________________________
                                                                             (назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_____________________________________________________________________________________
                                                    нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,
_____________________________________________________________________________________
                                                          технічне переоснащення, місцезнаходження об'єкта)


відмовлено.

_______________________________
                                (посада)

М. П.

______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390,
від 18.01.2012 р. N 43,
 від 15.08.2012 р. N 757
,
 від 30.10.2013 р. N 918
,
від 01.10.2014 р. N 512
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.09.2015 р. N 750)

 

ПОРЯДОК
внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір

1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу.

3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку.

5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є платіжне доручення з позначкою про дату проведення платежу або касовий документ банку чи відділення поштового зв'язку, що прийняли платіж.

6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу.

7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2013 р. N 918
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката плата не справляється.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 41, ст. 1370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1423 "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 15).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1424 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 16).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 8, ст. 390).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 583).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1218 "Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 101, ст. 3635).

____________

Опрос