Идет загрузка документа (401 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларация о готовности к эксплуатации самовольно построенного объекта, на который признано право собственности по решению суда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(
найменування та місце розташування закінченого будівництвом об'єкта,
_____________________________________________________________________________________
код об'єкта згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000;
_____________________________________________________________________________________.
клас наслідків (відповідальності))

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
_____________________________________________________________________________________
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
_____________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному
_____________________________________________________________________________________.
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті; номер телефону)

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку
_____________________________________________________________________________________
у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

5. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

6. Інформація про звіт технічного обстеження щодо можливості надійної та безпечної експлуатації об'єкта _______________________________________________________________________________
                                                                                        (назва, дата, номер технічного звіту,
_____________________________________________________________________________________
                                               найменування експертної організації; прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

7. Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, - _____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування місцевого органу містобудування та
_____________________________________________________________________________________.
                                              архітектури, дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо)

8. Інформація про рішення суду

9. Інформація про об'єкт

Місце розташування об'єкта (необхідне підкреслити):

1) раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна ______________________________________
_____________________________________________________________________________________;

2) місце розташування об'єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт _____________________________________________________________________________________;

3) адреса об'єкта будівництва, присвоєна об'єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

4) місце розташування об'єкта, визначене замовником відповідно до підпункту 2 пункту 11 примітки до цієї декларації _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата початку будівництва

___________________________________

Дата закінчення будівництва

___________________________________

10. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                             що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________. 
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки

11. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела
_____________________________________________________________________________________.
                                               технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об'єкта:

несучі конструкції ____________________________________________________________________;

огороджувальні конструкції ____________________________________________________________;

фасади ______________________________________________________________________________.

Перелік інженерного обладнання об'єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа об'єкта, кв. метрів

_________________________________________________________.

12. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів

_______________________________________________________________.

Матеріали стін

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Кількість секцій (за наявності)

_______________________________________________________________.

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень
житлового будинку, кв. метрів ___________________________________________________________.

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових
приміщень об'єкта, кв. метрів ___________________________________________________________.

13. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг)

14. На об'єкті виконано всі роботи згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено у визначеному порядку.

15. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, проведені в повному обсязі.

16. Кошторисна вартість будівництва становить ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень (за наявності).

17. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, _____ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _____ тис. гривень.

18. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного ________________________________________ з ___________________________________________
                          (дата укладення договору)                                             (найменування органу місцевого самоврядування)
____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі _____________________________________________________________
                                                                                         (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
___________________________________________________________________________________. 
                                                                               зазначається підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

Примітки.

1. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

11. В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта зазначається:

1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта замість відомостей, визначених абзацом третім цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Опрос