Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд [относительно избирательной и другой документации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015
Утратил силу

_____________________________________________________________
(повна назва територіальної виборчої комісії із зазначенням регіону)

АКТ
_______________ N _______
_________________________
                 (місце складання)
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова територіальної виборчої комісії
____________         ________________________
          (підпис)                      (ініціали (ініціал імені), прізвище)
                         М. П.
"___" ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання або типової (примірної)
                                                                                          номенклатури справ)
вилучено для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ___________________________________________________________________
                                                                                                                 (назва фонду)

N з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом __________________________________________________________ справ за ________ роки.
                                                                          (цифрами і словами)

Секретар
територіальної виборчої комісії ____________                          __________________________
                                                                                (підпис)                                               (ініціали (ініціал імені), прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву
"___" ____________ 20__ року N ____

 

Описи справ постійного зберігання за _________ роки схвалено, а з кадрових питань (особового складу) погоджено з ЕПК
____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування місцевої державної архівної установи)
(протокол від __________N______).

Документи в кількості ____________________________________________________________ справ
                                                                                                           (цифрами і словами)
вагою _______ кг здано в _______________________________________________________________
                                                                                                                (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною від "___" ____________ 20 __ року N _____ або знищено шляхом спалення.

Секретар
територіальної виборчої комісії ____________                          __________________________
                                                                                (підпис)                                               (ініціали (ініціал імені), прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Опрос