Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись дел по кадровым вопросам (личного состава) [относительно избирательной и другой документации]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.10.2015
Утратил силу

_____________________________________________________________
(повна назва територіальної виборчої комісії із зазначенням регіону)

ФОНД N___________
ОПИС N ___________
справ з кадрових питань
(особового складу)
за _____ рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова територіальної виборчої комісії
____________          ________________________
         (підпис)                        (ініціали (ініціал імені), прізвище)
                       М. П.
"___" ____________ 20__ року

N з/п

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Дата справи (тому, частини)

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

До опису внесено ________________________________________________________________ справ
                                                                                                    (цифрами і словами)
з N _____ до N _____, у тому числі літерні номери _________________________________________,
пропущені номери _____________________________________________________________________

Секретар
територіальної виборчої комісії ____________                          __________________________
                                                                                (підпис)                                               (ініціали (ініціал імені), прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву
"___" ____________ 20__ року N ____

 

Опрос